Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


One Hope Malawi

De stichting heeft als missie om de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen (o.a. in Malawi) te bevorderen.

Dit willen we oplossen

Wij willen de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen in oa Malawi verhogen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij doen dit door het succesvol uitvoeren van projecten onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen, landbouw, klimaat-veranderingen en loopbaanbegeleiding.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
5
Doelgroepen
Actief in
Malawi

Sinds 1 augustus 2021

Dit willen we bereiken

Stichting One Hope Malawi vindt dat lokale gemeenschappen, onder andere in Malawi, in staat gesteld moeten worden om samen te werken aan zelfredzaamheid, door te helpen de leefomstandigheden te verbeteren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 90.073

Maatschappelijk doel
75%
Beheer en administratie
25%

Zo bereiken we ons doel

1. Onderwijs: We willen er voor zorgen dat veel meer kinderen onderwijs volgen.
2. Gezondheid: er worden waterputten voor schoon drinkwater en projecten voor verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater.
3. Landbouw: we zetten in op kwaliteitsverbetering van de landbouw door educatie en hulp.
4. Klimaatverandering: herbebossing, preventie voor extreme droogte en overstromingen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 67.942

(Directe) dienst- en hulpverlening
61%
Educatie, opleidingen en cursussen
30%
Evangelisatie en zending
9%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties, giften en subsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 129.106

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 48.376

Continuïteitsreserve
100%