print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Ontmoeting

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt worden door Ontmoeting ondersteund.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, zoals dak- en thuislozen en ex-gedetineerden.

Dit is waar we trots op zijn

Dat ondanks de coronapandemie Ontmoeting in 2020 2400 unieke cliënten heeft ondersteund. Dit is gedaan door 1053 actieve vrijwilligers en 219 professionele medewerkers, vanuit verschillende locaties in Nederland.

Dit willen we bereiken
Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. We bieden hen steun, zodat ze weer een stap in goede richting kunnen zetten. Dit doen we door Ontmoetingnetwerken en professionele (ambulante) begeleiding.
Dit gaven we uit in 2020 € 15.818.653
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Beheer en administratie 12%
 • Werving 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Ontmoetingnetwerken. Dit zijn sociale netwerken van getrainde vrijwilligers die cliënten helpen hun leven weer op de rit te krijgen.
2. Thuishavens. Dit zijn locaties met woonruimte en kantoorruimte waar cliënten professionele ambulante begeleiding krijgen.
3. Veldwerk en bemoeizorg. Dak- en thuislozen krijgen directe praktische hulp. We zoeken naar passende hulpverlening.
4. Participatie. We zoeken met cliënten naar passende dagbesteding en/of onbetaald werk.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 13.450.980
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 99%
 • Voorlichting en bewustwording 1%
Zo komen wij aan ons geld
Naast financiering vanuit WMO, subsidies en andere financiering werven wij fondsen bij particulieren, bedrijven, scholen, kerken, vermogensfondsen. Plaatselijke comités werven inkomsten door acties.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 16.023.808
 • Verkopen en overig 72%
 • Subsidies 17%
 • Particulieren 6%
 • Bedrijven 3%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 3.253.779
 • Continuïteitsreserve 98%
 • Bestemmingsreserves 2%
 • Bestemmingsfondsen 0%
Medewerkers Info 154 fte
Vrijwilligers Info 1.053
Sector Welzijn
Doelgroepen Dak- en thuislozen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl