print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Ontmoeting

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt worden door Ontmoeting ondersteund
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuislozen en multiprobleemgezinnen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat Ontmoeting in 2018 2500 unieke cliënten heeft ondersteund. Dit is gedaan door 2021 actieve vrijwilligers en 223 professionele medewerkers, vanuit 24 locaties in Nederland. Dit met behulp van 464 sociale netwerken voor cliënten.

Dit willen we bereiken
Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. We bieden hen steun, zodat ze weer een stap in goede richting kunnen zetten. Dit doen we door Ontmoetingnetwerken en professionele ambulante begeleiding.
Dit gaven we uit in 2017 € 11.697.598
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 13%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ontmoetingnetwerken. Dit zijn sociale netwerken van getrainde vrijwilligers die cliënten helpen hun leven weer op de rit te krijgen.
 2. Thuishavens. Dit zijn locaties met woonruimte en kantoorruimte waar cliënten professionele ambulante begeleiding krijgen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 9.742.615
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 98%
 • Voorlichting en bewustwording 2%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 11.800.279
 • Particulieren 8%
 • Bedrijven 4%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Subsidies 18%
 • Overig 69%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 2.912.263
 • Continuïteitsreserve 72% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 2% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 23% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 2% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 128 fte
Vrijwilligers 964
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl