Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Ontmoeting

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt worden door Ontmoeting ondersteund.

Dit willen we oplossen

Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, zoals dak- en thuislozen en ex-gedetineerden.

Dit is waar we trots op zijn

Dat ondanks de coronapandemie Ontmoeting in 2020 2400 unieke cliënten heeft ondersteund. Dit is gedaan door 1053 actieve vrijwilligers en 219 professionele medewerkers, vanuit verschillende locaties in Nederland.

Medewerkers
154 fte
Vrijwilligers
1.053
Sector Welzijn
Doelgroepen
Welzijn
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. We bieden hen steun, zodat ze weer een stap in goede richting kunnen zetten. Dit doen we door Ontmoetingnetwerken en professionele (ambulante) begeleiding.

Dit gaven we uit in 2020

€ 15.818.653

Maatschappelijk doel
85%
Beheer en administratie
12%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Ontmoetingnetwerken. Dit zijn sociale netwerken van getrainde vrijwilligers die cliënten helpen hun leven weer op de rit te krijgen.
2. Thuishavens. Dit zijn locaties met woonruimte en kantoorruimte waar cliënten professionele ambulante begeleiding krijgen.
3. Veldwerk en bemoeizorg. Dak- en thuislozen krijgen directe praktische hulp. We zoeken naar passende hulpverlening.
4. Participatie. We zoeken met cliënten naar passende dagbesteding en/of onbetaald werk.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 13.450.980

(Directe) dienst- en hulpverlening
99%
Voorlichting en bewustwording
1%

Zo komen wij aan ons geld

Naast financiering vanuit WMO, subsidies en andere financiering werven wij fondsen bij particulieren, bedrijven, scholen, kerken, vermogensfondsen. Plaatselijke comités werven inkomsten door acties.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 16.023.808

Verkopen en overig
72%
Subsidies
17%
Particulieren
6%
Bedrijven
3%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 3.253.779

Continuïteitsreserve
98%
Bestemmingsreserves
2%
Bestemmingsfondsen
0%