Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


stichting Ontmoeting

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt worden door Ontmoeting ondersteund.

Dit willen we oplossen

Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, zoals dak- en thuislozen en ex-gedetineerden.

Dit is waar we trots op zijn

Onze 1086 vrijwilligers delen liefde vanuit een bewogen en gelovig hart. Samen met 225 betaalde krachten werken ze aan herstel van mensen. Dit vanuit verschillende locaties in Nederland. Onze donateurs helpen ons om nét die stap extra te kunnen zetten die nodig is.

Medewerkers
151 fte
Vrijwilligers
1.086
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. We bieden hen steun, zodat ze weer een stap in goede richting kunnen zetten. Dit doen we door Ontmoetingnetwerken en professionele (ambulante) begeleiding.

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.823.121

Maatschappelijk doel
77%
Beheer en administratie
21%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Ontmoetingnetwerken. Dit zijn sociale netwerken van getrainde vrijwilligers die cliënten helpen hun leven weer op de rit te krijgen.
2. Beschut Wonen. Dit zijn locaties met woonruimte en kantoorruimte waar cliënten professionele ambulante begeleiding krijgen.
3. Veldwerk en bemoeizorg. Dak- en thuislozen krijgen directe praktische hulp. We zoeken naar passende hulpverlening.
4. Verder ontwikkelen en uitwerken Label Forensische Zorg. Meer aandacht voor begeleiding van mensen met een justitiële maatregel in- en extern

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 12.210.052

(Directe) dienst- en hulpverlening
99%
Voorlichting en bewustwording
1%

Zo komen wij aan ons geld

Naast financiering vanuit WMO, subsidies en andere financiering, werven wij fondsen bij particulieren, bedrijven, scholen, kerken, vermogensfondsen. Plaatselijke comités werven inkomsten door acties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 15.798.721

Verkopen en overig
70%
Subsidies
16%
Particulieren
7%
Bedrijven
4%
Organisaties zonder winststreven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.229.379

Continuïteitsreserve
94%
Bestemmingsfondsen
6%