Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp

Verbetering van de levenskansen van de lokale bevolking in deelstaat Andhra Pradesh in India.

Dit willen we oplossen

De stichting richt haar activiteiten in eerste instantie op India en in het bijzonder op de deelstaat Andhra Pradesh en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de levenskansen van de lokale bevolking.

Dit is waar we trots op zijn

Minder armoede en betere scholing voor de lokale bevolking. Bewustwording van vrouwen dat ze zelf hun lot kunnen bepalen. De lokale bevolking is minder afhankelijk van derden. Verminderen eenzaamheid onder de ouderen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
India

Sinds 1 januari 2015

Dit willen we bereiken

Betere gezondheid door betere hygiene in voeding. Geven van scholing aan vrouwen en kinderen, zodat vrouwen beter voor zichzelf kunnen zorgen en zo ook voor de kinderen. Hutten voor ouderen, zodat ze een eigen leefruimte hebben.

Dit gaven we uit in 2021

€ 13.658

Werving
89%
Beheer en administratie
11%

Zo bereiken we ons doel

1. Treffen van voorzieningen voor beter drinkwater, bouwen van drinkwaterinstallaties en opleiding lokale bevolking.
2. Onderwijs voor kinderen en vrouwen. Onderwijs voor kansarme kinderen en de vrouwen, zodat ze minder afhankelijk zijn van derden.
3. Bouwen van kleine eenvoudige huisjes, zodat de behoeftige ouderen in het dorp kunnen blijven wonen.
4. Opleidingsmaterialen voor scholen en meubels voor de scholen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

Plaatsen en legen van kledingbakken en deze kleding "verkopen" aan sorteercentrum

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 22.476

Verkopen en overig
94%
Particulieren
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 13.071

Continuïteitsreserve
59%
Bestemmingsreserves
41%