print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp

Verbetering van de levenskansen van de lokale bevoldiing in deelstaat Andhra Pradesh in India.
Info Sinds 1 januari 2015

Dit willen we oplossen

De stichting richt haar activiteiten in eerste instantie op India en in het bijzonder op de deelstaat Andhra Pradesh.en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de levenskansen van de lokale bevolking.

Dit is waar we trots op zijn

Minder armoede en betere scholing voor de lokale bevolking. Bewustwording van vrouwen dat ze zelf hun lot kunnen bepalen. De lokale bevolking is minder afhankelijk van derden.

Dit willen we bereiken
Betere gezondheid door betere hygiene in voeding. Geven van scholing aan vrouwen en kinderen, zodat vrouwen beter voor zichzelf kunnen zorgen en zo ook voor de kinderen.
Dit gaven we uit in 2018 € 46.059
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Maatschappelijk doel 33%
 • Wervingskosten 64%
Zo bereiken we ons doel
 1. Treffen van voorzieningen voor beter drinkwater, door het bouwen van drinkwaterinstallaties. Training aan lokale bevolking in voeding, gez
 2. Onderwijs voor kinderen en vrouwen. Onderwijs voor kansarme kinderen en de vrouwen, zodat ze minder afhankelijk zijn van derden.
 3. Bouwen van kleine eenvoudige huisjes, zodat de behoeftige ouderen in het dorp kunnen blijven wonen.
 4. Opleidingsmaterialen voor scholen en meubels voor de scholen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 15.014
 • Educatie, opleidingen en cursussen 8%
 • Overig 9%
 • Voorlichting en bewustwording 20%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 62%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 16.792
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Particulieren 17%
 • Overig 73%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 14.173
 • Bestemmingsreserves - 5%
 • Continu├»teitsreserve 95%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in India
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl