print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

ParkinsonNL

Versneld stappen zetten richting een wereld zonder parkinson; impact creëren door onderzoek, innovatie en voorlichting
Info Sinds 1 oktober 2021

Dit willen we oplossen

Door het stimuleren en subsidiëren van onderzoek naar preventie, behandeling en genezing, van innovatie en voorlichting over parkinson(isme) en van projecten over de sociale en maatschappelijke impact van de ziekte willen we uiteindelijk 'een wereld zonder parkinson' bereiken

Dit is waar we trots op zijn

ParkinsonNL is hét onderzoeksfonds in ons land als het om parkinson(isme) gaat en wordt breed gedragen door (de landelijke organisaties van) patiënten, zorgverleners en parkinson-onderzoekers, verenigd in de Parkinsonalliantie Nederland

Dit willen we bereiken
In 2030 willen we met nieuwe kennis flinke stappen hebben gezet in het voorkomen en het afremmen van de ziekte en een sterk verbeterd leven voor mensen met parkinson. Door grensverleggend onderzoek, baanbrekende innovaties, vroegtijdige herkenning en meer bewustwording van impact
Dit gaven we uit in 2020 € 305.635
  • Maatschappelijk doel 80%
  • Beheer en administratie 18%
  • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Door fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek vergroten we onze kennis naar de oorzaken van en oplossingen voor parkinson(isme)
2. Door innovatieve projecten (relevant voor mensen met parkinson, hun omgeving en de maatschappij) verhogen we kwaliteit van leven en van zorg
3. Door voorlichting delen we kennis over wetenschappelijk een maatschappelijke aspecten van (leven met) parkinson met een breed publiek
4. Door fondsenwerving weten we steeds meer middelen in te zetten ten behoeve van onze kerndoelen innovatie, voorlichting en vooral onderzoek
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 244.618
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
We streven een brede mix van inkomstenbronnen na en willen een warme relatie opbouwen met onze achterban. We verbinden ons met kleine en grotere gevers, periodieke schenkers, erflaters, familie- en vermogensfondsen, stichting en bedrijven (met ook publiek private samenwerking)
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 479.651
  • Particulieren 85%
  • Organisaties zonder winststreven 15%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.153.167
  • Bestemmingsreserves 61%
  • Continuïteitsreserve 39%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Gezondheid
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl