Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Prins Bernhard Cultuurfonds

De Stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en talentontwikkeling in (inter)nationaal verband te bevorderen.

Dit willen we oplossen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en talentontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we tal van initiatieven. Verder willen we het hedendaags mecenaat faciliteren.

Dit is waar we trots op zijn

- Onze bestedingen van € 38,7 miljoen. - Dat wij naast bijdragen uit loterijen € 21,3 miljoen uit andere bronnen hebben geworven (in totaal € 44,0 miljoen). - Onze bijna 500 CultuurFondsen op Naam, die door schenkers aan ons zijn toevertrouwd. - Onze eigen initiatieven.

Medewerkers
44 fte
Vrijwilligers
352
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

Een vitale cultuur-/natuursector met een breed geschakeerd aanbod, waarbij iedereen die dat wil – actief of passief – betrokken is of kan raken. Erkenning van maatschappelijk belang dat cultuur/natuur levens van mensen verrijkt en hen in staat stelt zich met elkaar te verbinden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 43.483.655

Maatschappelijk doel
89%
Werving
9%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Financiering projecten waarbinnen mensen cultuur/natuur maken, uitvoeren, beleven, ondersteunen, en zich daardoor met elkaar verbinden
2. zorgen dat op gebied van cultuur/natuur een brede waaier activiteiten, uitingen, objecten ontstaat en blijft bestaan
3. financiële/organisatorische obstakels wegnemen, opdat cultuur/natuurinstellingen en -organisaties initiatieven kunnen (blijven) ontplooien
4. uitdragen waarde cultuur/natuur voor individu en samenleving bij publiek, media, overheden en andere financiers

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 38.694.343

(Directe) dienst- en hulpverlening
74%
Aankoop en beheer
16%
Onderzoek
10%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen donaties van particulieren en uit nalatenschappen, van stichtingen en bedrijven, en subsidies van overheden. Ook ontvangen wij jaarlijks bijdragen van VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Daarnaast hebben wij bestemmingsfondsen en een bestemmingsreserve.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 43.977.237

Loterijen
52%
Particulieren
34%
Organisaties zonder winststreven
7%
Subsidies
6%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 383.118.330

Bestemmingsfondsen
66%
Bestemmingsreserves
34%
Herwaarderingsreserve
1%