print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Prins Bernhard Cultuurfonds

De Stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en wetenschap in (inter)nationaal verband te bevorderen.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiƫle bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we tal van initiatieven en talent. Daarnaast willen we het hedendaags mecenaat bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Onze bestedingen van 34 miljoen euro. Het feit dat wij naast de inkomsten uit de loterijen, 34 miljoen euro aan overige inkomsten hebben geworven, totaal 56,9 miljoen euro. Onze ruim 460 CultuurFondsen op Naam die door schenkers aan ons zijn toevertrouwd. Onze eigen initiatieven.

Dit willen we bereiken
Grotere publieksparticipatie aan projecten van cultuur, natuur en wetenschap.
Een grotere impact van onze bestedingen.
Meer fondsen werven voor de cultuur, natuur en wetenschap.
Eigen initiatieven ontwikkelen als er lacunes zijn in het aanbod vanuit de sector.
Dit gaven we uit in 2018 € 39.374.314
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Wervingskosten 9%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed in Nederland
 2. Het beschrijven van de Nederlandse cultuur en geschiedenis
 3. Het in contact brengen van een breed publiek en specifieke doelgroepen met cultuur en natuur
 4. Het stimuleren en bevorderen van mecenaat t.b.v. cultuur, natuur en wetenschap en aanverwante filantropische werkterreinen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 35.057.065
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 77%
 • Aankoop en beheer 16%
 • Onderzoek 7%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 56.934.572
 • Particulieren 48%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 40%
 • Subsidies 6%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 300.933.034
 • Bestemmingsreserves 35% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Herwaarderingsreserve 1% Ontstaan door waardestijging van eigendom.
 • Bestemmingsfondsen 64% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 33 fte
Vrijwilligers 300
Sector Kunst en cultuur
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl