print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Prins Bernhard Cultuurfonds

De Stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en talentontwikkeling in (inter)nationaal verband te bevorderen.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en talentontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we tal van initiatieven. Verder willen we het hedendaags mecenaat faciliteren.

Dit is waar we trots op zijn

- Onze bestedingen van € 42,2 miljoen. - Dat wij naast bijdragen uit loterijen € 36,3 miljoen uit andere bronnen hebben geworven (in totaal € 58,4 miljoen). - Onze 477 CultuurFondsen op Naam, die door schenkers aan ons zijn toevertrouwd. - Onze eigen initiatieven.

Dit willen we bereiken
Een vitale cultuur-/natuursector met een breed geschakeerd aanbod, waarbij iedereen die dat wil – actief of passief – betrokken is of kan raken. Erkenning van maatschappelijk belang dat cultuur/natuur levens van mensen verrijkt en hen in staat stelt zich met elkaar te verbinden.
Dit gaven we uit in 2020 € 47.612.467
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Werving 9%
 • Beheer en administratie 2%
Zo bereiken we ons doel
1. financiering projecten waarbinnen mensen cultuur/natuur maken, uitvoeren, beleven, ondersteunen, en zich daardoor met elkaar verbinden
2. zorgen dat op gebied van cultuur/natuur een brede waaier activiteiten, uitingen, objecten ontstaat en blijft bestaan
3. financiële/organisatorische obstakels wegnemen, opdat cultuur/natuurinstellingen en -organisaties initiatieven kunnen (blijven) ontplooien
4. uitdragen waarde cultuur/natuur voor individu en samenleving bij publiek, media, overheden en andere financiers
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 42.233.545
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 75%
 • Aankoop en beheer 17%
 • Onderzoek 7%
Zo komen wij aan ons geld
Wij ontvangen donaties van particulieren en uit nalatenschappen, van stichtingen en bedrijven, en subsidies van overheden. Ook ontvangen wij jaarlijks bijdragen van BankGiro Loterij en Nederlandse Loterij. Daarnaast hebben wij bestemmingsfondsen en een bestemmingsreserve.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 58.385.650
 • Particulieren 49%
 • Loterijen 38%
 • Subsidies 10%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 358.630.490
 • Bestemmingsfondsen 66%
 • Bestemmingsreserves 34%
 • Herwaarderingsreserve 1%
Medewerkers Info 41 fte
Vrijwilligers Info 364
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen Algemeen publiek
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl