print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Prins Claus Fonds

We support, connect and celebrate artists and cultural practitioners where cultural expression is under pressure.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

Individuals and nations are divided

Dit is waar we trots op zijn

Since 3 years we have been working hard on our gender equality internally as well as externally. We are proud that one of the most visible outcomes of this effort is that the 2019 awards are all attributed to women who are role models for their societies.

Dit willen we bereiken
More inclusive societies in which culture thrives
Dit gaven we uit in 2017 € 3.932.773
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Alternative narratives
 2. Networks for exchange
 3. Growth of people and organisations
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 3.483.678
 • Overig 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 3.946.215
 • Particulieren 1%
 • Bedrijven 12%
 • Loterijen 13%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Subsidies 53%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 1.503.244
 • Continuïteitsreserve 75% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 25% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 16 fte
Vrijwilligers 13
Sector Kunst en cultuur
Actief in 147 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl