print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

ProstaatKankerStichting.nl

PKS behartigt de belangen van prostaatkankerpatiënten en hun naasten en zet zich in voor toegankelijke top-prostaatkankerzorg voor iedereen.
Info Sinds 1 december 2016

Dit willen we oplossen

Niet alle mannen in Nederland die de diagnose prostaatkanker hebben gekregen, zijn voldoende geïnformeerd over wat hun mogelijkheden zijn. PKS wil bereiken dat door goede voorlichting en krachtige belangenbehartiging zelfregie en Samen Beslissen steeds meer de norm wordt.

Dit is waar we trots op zijn

De beweging naar concentratie van prostaatkankerzorg in expertcentra met daarbij aangesloten netwerkziekenhuizen gaat door. PKS wordt als partner betrokken bij de verschillende initiatieven die in het land ontstaan zodat PKS de patiënt een krachtige stem kan geven.

Dit willen we bereiken
PKS wil dat alle mannen in Nederland die zich geconfronteerd zien met prostaatkanker toegang hebben tot state of the art prostaatkankerzorg. Zij gaan goed geïnformeerd met hun arts in gesprek over hun mogelijkheden. Dit draagt bij aan een betere overleving en kwaliteit van leven.
Dit gaven we uit in 2019 € 636.732
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Beheer en administratie 6%
 • Werving 4%
Zo bereiken we ons doel
1. PKS ziet erop toe dat de initiatieven die in het land ontstaan op het gebied van expertzorg, de visie van PKS meenemen in hun ambities.
2. PKS organiseert elk jaar een landelijke donateursdag en geeft viermaal per jaar het magazine Nieuws en een digitale nieuwsbrief uit.
3. PKS organiseert op vele plaatsen in het land lotgenotenbijeenkomsten. Men kan vragen stellen aan PKS via het de gratis lotgenotentelefoon.
4. PKS is aangesloten bij koepelorganisatie NFK en participeert in overkoepelende projecten voor een nog groter bereik en meer impact.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 576.583
 • Lobby en belangenbehartiging 70%
 • Voorlichting en bewustwording 30%
Zo komen wij aan ons geld
PKS ontvangt subsidie van KWF (via NFK) en van Fonds PGO. Daarnaast is de stichting voor een groot deel afhankelijk van donateursbijdragen. PKS telde eind 2019 ruim 3380 donateurs. Ook is PKS actief bezig met fondsenwerving en sponsoring via de farmacie.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 587.735
 • Organisaties zonder winststreven 33%
 • Bedrijven 27%
 • Particulieren 19%
 • Subsidies 9%
 • Verkopen en overig 8%
 • Loterijen 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 76.805
 • Overige reserves 70%
 • Bestemmingsreserves 30%
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers Info 105
Sector Gezondheid
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl