Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Prostaatkankerstichting

PKS behartigt de belangen van prostaatkankerpatiënten en hun naasten en zet zich in voor toegankelijke top-prostaatkankerzorg voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Niet alle mannen in Nederland die de diagnose prostaatkanker hebben gekregen, zijn voldoende geïnformeerd over wat hun mogelijkheden zijn. PKS wil bereiken dat door goede voorlichting en krachtige belangenbehartiging zelfregie en Samen Beslissen steeds meer de norm wordt.

Dit is waar we trots op zijn

Bij vrijwel alle initiatieven die ontstaan met als doel de prostaatkankerzorg nog verder te verbeteren, wordt PKS al derde partij gevraagd om mee te denken. Dit geldt voor richtlijncommissies, wetenschappelijke verenigingen, werkgroepen en overleggen met zorgverzekeraars.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
100
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2016

Dit willen we bereiken

PKS wil dat alle mannen in Nederland die zich geconfronteerd zien met prostaatkanker toegang hebben tot de beste prostaatkankerzorg. Zij gaan goed geïnformeerd met hun arts in gesprek over hun mogelijkheden. Dit draagt bij aan een betere overleving en kwaliteit van leven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 396.857

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. PKS zorgt voor goede informatievoorziening en voorlichting, aangepast naar de laatste stand van de wetenschap.
2. PKS biedt lotgenotencontact, zowel individueel als groepsgewijs.
3. PKS neemt in vele gremia een belangrijke en onafhankelijke positie in waardoor deuren worden geopend en belangen kunnen worden behartigd.
4. PKS is aangesloten bij koepelorganisatie NFK en participeert in overkoepelende projecten voor een nog groter bereik en meer impact.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 362.468

Lobby en belangenbehartiging
79%
Voorlichting en bewustwording
21%

Zo komen wij aan ons geld

PKS ontvangt subsidie van KWF (via NFK) en van Fonds PGO. Daarnaast is de stichting voor een groot deel afhankelijk van donateursbijdragen. PKS telde eind 2021 ruim 3.560 donateurs. Ook is PKS actief bezig met fondsenwerving en sponsoring via de farmacie.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 421.537

Organisaties zonder winststreven
50%
Particulieren
34%
Subsidies
14%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 213.899

Bestemmingsreserves
75%
Overige reserves
25%