print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Prostaatkankerstichting

PKS behartigt de belangen van prostaatkankerpatiënten en hun naasten en zet zich in voor toegankelijke top-prostaatkankerzorg voor iedereen.
Info Sinds 1 december 2016

Dit willen we oplossen

Niet alle patiënten in Nederland zijn op de hoogte van de verschillende behandelmogelijkheden bij prostaatkanker. PKS wil alle patiënten en hun naasten voorzien van goede informatie zodat zij samen met hun arts kunnen kiezen voor de behandeling die het best bij hun situatie past.

Dit is waar we trots op zijn

Steeds vaker wordt PKS aangehaakt bij de verschillende samenwerkingsinitiatieven die in het land ontstaan, gericht op de verbetering van de zorg, om de stem van de patiënt te laten horen. Ook de ziektekostenverzekeraars nemen PKS mee in hun plannen en ambities.

Dit willen we bereiken
PKS wil dat alle mannen in Nederland die zich geconfronteerd zien met prostaatkanker toegang hebben tot de beste prostaatkankerzorg. Zij gaan goed geïnformeerd met hun arts in gesprek over hun mogelijkheden. Dit draagt bij aan een betere overleving en kwaliteit van leven.
Dit gaven we uit in 2020 € 325.097
 • Maatschappelijk doel 78%
 • Beheer en administratie 14%
 • Werving 8%
Zo bereiken we ons doel
1. PKS ziet erop toe dat de initiatieven die in het land ontstaan op het gebied van expertzorg, de visie van PKS meenemen in hun ambities.
2. PKS organiseert elk jaar een landelijke donateursdag en geeft viermaal per jaar het magazine Nieuws en een digitale nieuwsbrief uit.
3. PKS organiseert op vele plaatsen in het land lotgenotenbijeenkomsten. Men kan vragen stellen aan PKS via het de gratis lotgenotentelefoon.
4. PKS is aangesloten bij koepelorganisatie NFK en participeert in overkoepelende projecten voor een nog groter bereik en meer impact.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 253.536
 • Lobby en belangenbehartiging 56%
 • Voorlichting en bewustwording 44%
Zo komen wij aan ons geld
PKS ontvangt subsidie van KWF (via NFK) en van Fonds PGO. Daarnaast is de stichting voor een groot deel afhankelijk van donateursbijdragen. PKS telde eind 2019 ruim 3380 donateurs. Ook is PKS actief bezig met fondsenwerving en sponsoring via de farmacie.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 437.511
 • Organisaties zonder winststreven 53%
 • Particulieren 30%
 • Subsidies 14%
 • Bedrijven 2%
 • Verkopen en overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 189.219
 • Bestemmingsreserves 71%
 • Overige reserves 29%
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers Info 100
Sector Gezondheid
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl