Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)

ReumaZorg Nederland (RZN) zet zich als landelijke patiëntenorganisatie in voor een goede kwaliteit van leven voor alle mensen met reuma.

Dit willen we oplossen

Reuma is de verzamelnaam voor verschillende chronische aandoeningen. Ongeveer één op de negen Nederlanders heeft een reumatische ziekte. Reuma is nog niet te genezen en dagelijks strijden er mensen om simpelweg ‘mee te kunnen (blijven) doen’ en tegen eenzaamheid en onbegrip.

Dit is waar we trots op zijn

Onze kernwaarden: patiëntgericht, integriteit, transparant, kwaliteitsgericht, samenwerkingsgericht. Onze Social Development Goals: goede gezondheid en welzijn, kwalitatief goed onderwijs, verminderen van ongelijkheid, duurzame gemeenschappen, samenwerken om doelen te bereiken

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we bereiken

We willen bereiken, dat alle mensen met reuma gewoon ‘mee kunnen (blijven) doen’ thuis, op het werk, op school en elders in de maatschappij. Ons doel is een goede kwaliteit van leven voor iedereen met reuma. Hier werken we aan via voorlichting, onderzoek, lotgenotencontact .....

Dit gaven we uit in 2020

€ 357.464

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Voorlichting: informatieve bijeenkomsten, webinars, filmpjes, website en sociale media.
2. Belangenbehartiging: stimuleren van sociale en economische inclusie met participatie van mensen met reuma, kwetsbare jongeren en ouderen.
3. Belangenbehartiging: ervaringsdeskundigen trainen voor deelname in (wetenschappelijk) onderzoek, beleid en voorlichtingsactiviteiten.
4. Lotgenotencontact: bevorderen van onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en wederzijdse ervaringen door mensen met reuma.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 327.045

Lobby en belangenbehartiging
100%
Voorlichting en bewustwording
0%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS, werken met projectsubsidies, bijdragen van donateurs en sponsors en contributie van onze leden.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 558.076

Subsidies
68%
Organisaties zonder winststreven
29%
Bedrijven
2%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 375.298

Bestemmingsreserves
90%
Overige reserves
10%