Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)

ReumaZorg Nederland (RZN) streeft naar het onbeperkt meedoen van alle mensen met reuma in de maatschappij.

Dit willen we oplossen

Reuma is de verzamelnaam voor verschillende chronische aandoeningen. Ongeveer één op de negen Nederlanders heeft een reumatische ziekte. Reuma is nog niet te genezen en dagelijks strijden er mensen om simpelweg ‘mee te kunnen (blijven) doen’ en tegen eenzaamheid en onbegrip.

Dit is waar we trots op zijn

Onze kernwaarden: patiëntgericht, integriteit, transparant, kwaliteitsgericht, samenwerkingsgericht. Onze Social Development Goals: goede gezondheid en welzijn, goed onderwijs, waardig werk, vermindering ongelijkheid, duurzame gemeenschappen, samenwerking om doelen te bereiken

Medewerkers
0
Vrijwilligers
73
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we bereiken

We willen bereiken, dat alle mensen met reuma gewoon ‘mee kunnen (blijven) doen’ thuis, op het werk, op school en elders in de maatschappij. Ons doel is een goede kwaliteit van leven voor iedereen met reuma. Hier werken we aan via voorlichting, onderzoek, lotgenotencontact .....

Dit gaven we uit in 2021

€ 382.167

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
6%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Voorlichting: informatieve bijeenkomsten, webinars, filmpjes, website en sociale media.
2. Belangenbehartiging: stimuleren van sociale en economische inclusie met participatie van mensen met reuma, kwetsbare jongeren en ouderen.
3. Belangenbehartiging: ervaringsdeskundigen trainen voor deelname in (wetenschappelijk) onderzoek, beleid en voorlichtingsactiviteiten.
4. Lotgenotencontact: bevorderen van onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en wederzijdse ervaringen door mensen met reuma.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 352.370

Lobby en belangenbehartiging
99%
Voorlichting en bewustwording
1%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS, werken met projectsubsidies, bijdragen van donateurs en sponsors en contributie van onze leden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 188.533

Organisaties zonder winststreven
62%
Subsidies
29%
Bedrijven
6%
Particulieren
3%
Loterijen
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 180.862

Bestemmingsreserves
79%
Overige reserves
21%