print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Rijksmuseum van Oudheden (RMO)

Een leeromgeving voor iedereen zijn; een centraal podium voor presentatie van oudheid en archeologie zijn; reflectie van heden en verleden.
Info Sinds 1 november 2019

Dit willen we oplossen

Het is van belang voor de samenleving dat mensen zich met elkaar verbonden voelen en openstaan voor culturele verschillen. Historisch besef kan een referentiekader vormen voor heden en toekomst. Daarom is betrouwbare kennis van oude culturen onontbeerlijk.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn al 200 jaar een archeologisch en oudheidkundig baken in de samenleving. We verbinden de oudste geschiedenis van Nederland met die van het Mediterrane gebied en het oude Nabije Oosten. De diverse jaarverslagen leggen hier uitgebreid verantwoording over af.

Dit willen we bereiken
Het RMO wil fysiek en digitaal zorgen voor betrouwbare overdracht van kennis over oude culturen binnen en buiten de museummuren. Het museum wil mensen verbinden en inspireren. Lessen uit het verleden bieden voor jong en oud begrip en perspectief voor het heden.
Dit gaven we uit in 2018 € 9.509.571
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Beheer en administratie 10%
Zo bereiken we ons doel
1. Door een leeromgeving voor iedereen te zijn: tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en museumlessen, publieksvriendelijke publicaties.
2. Reflectie op actuele maatschappelijke kwesties vanuit een historisch perspectief en vice versa: lezingen, debatten, symposia, congressen.
3. Wetenschappelijk: opgravingen in Jordanië en Egypte; onderzoek en restauratie naar de collectie; publicaties; relevante aanwinsten.
4. Als podium van de oudheid: met (inter)nationale samenwerkingen, waarbij het om alle aspecten van de oudheid gaat, niet alleen archeologie.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 8.568.210
 • Voorlichting en bewustwording 60%
 • Aankoop en beheer 40%
Zo komen wij aan ons geld
Het RMO heeft een omzet van ca. 10 miljoen euro. Daarvan is ca. 6,7 miljoen subsidie van de overheid. Eigen inkomsten betreffen kaartverkoop, museumshop en café, reizende tentoonstellingen, private en publieke donaties van fondsen en particulieren voor projecten en aanwinsten.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 10.008.486
 • Subsidies 68%
 • Verkopen en overig 25%
 • Loterijen 5%
 • Particulieren 1%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 3.707.803
 • Bestemmingsfondsen 76%
 • Overige reserves 24%
Medewerkers Info 53 fte
Vrijwilligers Info 56
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in 7 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl