Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Rijksmuseum van Oudheden (RMO)

Een leeromgeving voor iedereen; een centraal podium voor de presentatie van de oudheid en de archeologie; reflectie van heden en verleden.

Dit willen we oplossen

Wij zijn overtuigd dat kennis en verhalen uit de oudheid en archeologie het leven van nu verrijken. Daarom zorgen we voor betrouwbare kennisoverdracht en -uitwisseling door middel van tentoonstellingen, educatie, wetenschappelijk onderzoek en (inter)nationale activiteiten.

Dit is waar we trots op zijn

Al meer dan 200 jaar brengen wij de oudheid en de archeologie tot leven. We verbinden de oudste geschiedenis van Nederland met die van het Mediterrane gebied en het oude Nabije Oosten. De diverse jaarverslagen leggen hier uitgebreid verantwoording over af.

Medewerkers
53 fte
Vrijwilligers
51
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 november 2019

Dit willen we bereiken

Het RMO wil fysiek en digitaal zorgen voor betrouwbare overdracht van kennis over oude culturen binnen en buiten de museummuren. Want lessen uit het verleden bieden, voor jong en oud, begrip en perspectief voor het heden. Het museum wil mensen verbinden en inspireren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 8.711.393

Maatschappelijk doel
87%
Beheer en administratie
13%

Zo bereiken we ons doel

1. Met tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, museumlessen en publieksvriendelijke publicaties creëren we een leeromgeving voor iedereen.
2. Reflectie op actuele maatschappelijke kwesties vanuit een historisch perspectief en andersom door: lezingen, debatten, symposia, congressen.
3. Wetenschappelijk: opgravingen in Jordanië en Egypte; onderzoek en restauratie naar de collectie; publicaties; relevante aanwinsten.
4. Als podium van de oudheid: met (inter)nationale samenwerkingen, waarbij het om alle aspecten van de oudheid gaat, niet alleen archeologie.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 7.618.433

Voorlichting en bewustwording
53%
Aankoop en beheer
47%

Zo komen wij aan ons geld

Het RMO heeft een omzet van ca. 10 miljoen euro. Daarvan is ca. 6,7 miljoen subsidie van de overheid. Eigen inkomsten betreffen kaartverkoop, museumshop en café, reizende tentoonstellingen, private en publieke donaties van fondsen en particulieren voor projecten en aanwinsten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 11.289.001

Subsidies
75%
Verkopen en overig
9%
Particulieren
7%
Loterijen
5%
Bedrijven
3%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 9.400.666

Bestemmingsfondsen
57%
Bestemmingsreserves
27%
Overige reserves
16%