print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Rijksmuseum van Oudheden (RMO)

Een leeromgeving voor iedereen; een centraal podium voor de presentatie van de oudheid en de archeologie; reflectie van heden en verleden.
Info Sinds 1 november 2019

Dit willen we oplossen

Wij zijn overtuigd dat kennis en verhalen uit de oudheid en archeologie het leven van nu verrijken. Daarom zorgen we voor betrouwbare kennisoverdracht en -uitwisseling door middel van tentoonstellingen, educatie, wetenschappelijk onderzoek en (inter)nationale activiteiten.

Dit is waar we trots op zijn

Al meer dan 200 jaar brengen wij de oudheid en de archeologie tot leven. We verbinden de oudste geschiedenis van Nederland met die van het Mediterrane gebied en het oude Nabije Oosten. De diverse jaarverslagen leggen hier uitgebreid verantwoording over af.

Dit willen we bereiken
Het RMO wil fysiek en digitaal zorgen voor betrouwbare overdracht van kennis over oude culturen binnen en buiten de museummuren. Want lessen uit het verleden bieden, voor jong en oud, begrip en perspectief voor het heden. Het museum wil mensen verbinden en inspireren.
Dit gaven we uit in 2020 € 8.695.960
 • Maatschappelijk doel 87%
 • Beheer en administratie 13%
Zo bereiken we ons doel
1. Met tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, museumlessen en publieksvriendelijke publicaties creëren we een leeromgeving voor iedereen.
2. Reflectie op actuele maatschappelijke kwesties vanuit een historisch perspectief en andersom door: lezingen, debatten, symposia, congressen.
3. Wetenschappelijk: opgravingen in Jordanië en Egypte; onderzoek en restauratie naar de collectie; publicaties; relevante aanwinsten.
4. Als podium van de oudheid: met (inter)nationale samenwerkingen, waarbij het om alle aspecten van de oudheid gaat, niet alleen archeologie.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 7.532.051
 • Voorlichting en bewustwording 54%
 • Aankoop en beheer 46%
Zo komen wij aan ons geld
Het RMO heeft een omzet van ca. 10 miljoen euro. Daarvan is ca. 6,7 miljoen subsidie van de overheid. Eigen inkomsten betreffen kaartverkoop, museumshop en café, reizende tentoonstellingen, private en publieke donaties van fondsen en particulieren voor projecten en aanwinsten.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 10.826.843
 • Subsidies 79%
 • Verkopen en overig 13%
 • Loterijen 5%
 • Particulieren 3%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 6.866.020
 • Bestemmingsfondsen 68%
 • Bestemmingsreserves 17%
 • Overige reserves 16%
Medewerkers Info 56 fte
Vrijwilligers Info 33
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in 7 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl