Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


SailWise

Mensen met een beperking kennis laten maken met de meerwaarde van actieve watersport en laten genieten van een ultiem gevoel van vrijheid.

Dit willen we oplossen

Mensen met een handicap kunnen helaas niet altijd volop participeren in de samenleving. SailWise staat voor toegankelijke watersport. Door de deelname te faciliteren en te bevorderen, hebben meer mensen met een beperking profijt van de meerwaarde van watersport.

Dit is waar we trots op zijn

Gelijkwaardigheid en respect en ieder mens benaderen zoals je dat zelf ook wilt, is waar SailWise in gelooft en van essentieel belang en schept de basis waarin iedereen zijn handicap kan vergeten, iedereen leert denken in mogelijkheden en verschillen en vooroordelen wegvallen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
212
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 februari 2019

Dit willen we bereiken

Actief en zelfstandig watersporten draagt bij aan fysieke en mentale onafhankelijkheid van mensen met een handicap en hun integratie. Deelname draagt bij aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en accepteren en opnieuw leren kennen van het eigen lichaam.

Dit gaven we uit in 2021

€ 816.937

Maatschappelijk doel
79%
Werving
12%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Het aanbieden en faciliteren van toegankelijke watersportactiviteiten op vier verschillende volledig aangepaste accommodaties.
2. Het financieel toegankelijk houden van het watersportaanbod voor mensen met een beperking.
3. Promotie van de watersportactiviteiten (en de meerwaarde van de activiteiten) voor mensen met een beperking.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 648.583

Recreatie, sport en wensvervulling
77%
Voorlichting en bewustwording
23%

Zo komen wij aan ons geld

Ongeveer 50% van de inkomsten betreffen de eigen bijdrages van deelnemers en groepen. De handicapgebonden meerkosten worden gefinancierd met fondsenwerving. 80% van de financiering van de meerkosten verloopt via aanvragen bij vermogensfondsen. 20% via donateurs en sponsoren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 888.353

Organisaties zonder winststreven
44%
Subsidies
35%
Particulieren
14%
Loterijen
5%
Bedrijven
2%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.937.082

Bestemmingsreserves
69%
Bestemmingsfondsen
29%
Continuïteitsreserve
1%