print PDF
CBF Erkenningspaspoort

SDS (Stichting Downsyndroom)

Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

Jong en oud met Downsyndroom moeten een vanzelfsprekende plek in de maatschappij krijgen, en naar eigen vermogen een eigen rol hierin vervullen. Hierbij moeten ze die ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun rol te vervullen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn het kenniscentrum van Nederland op het gebied van Downsyndroom. 80% van de nieuwe ouders weten ons te vinden en krijgen een pakket met belangrijke informatie gratis toegestuurd. Ouders en professionals voelen zich betrokken bij de SDS. En waarderen het persoonlijk contact

Dit willen we bereiken
We hebben veel kennis over de manier waarop jong en oud met Downsyndroom zich kan ontwikkelen en delen dat met iedereen die dit nodig heeft. We ondersteunen ouders en professionals schriftelijk en persoonlijk via telefoon of mail. Regionaal zijn er ontmoetingsdagen.
Dit gaven we uit in 2017 € 357.770
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 19%
Zo bereiken we ons doel
 1. magazine Down+Up
 2. telefonische helpdesk
 3. onderzoek initiëren en uitvoeren
 4. bijeenkomsten zodat ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 275.201
 • Voorlichting en bewustwording 56%
 • Onderzoek 7%
 • Lobby en belangenbehartiging 37%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 361.633
 • Particulieren 62%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Subsidies 14%
 • Overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 119.114
 • Overige reserves 42% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 58% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 65
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl