print PDF
CBF Erkenningspaspoort

SDS (Stichting Downsyndroom)

Wij helpen jong en oud met Downsyndroom, hun ouders, verwanten en professionals met bruikbare kennis over Downsyndroom tbv integratie
Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

Jong en oud met Downsyndroom moeten een vanzelfsprekende plek in de maatschappij krijgen, en naar eigen vermogen een eigen rol hierin vervullen. Hierbij moeten ze die ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun rol te vervullen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn het kenniscentrum van Nederland op het gebied van Downsyndroom. 80% van de nieuwe ouders weten ons te vinden en krijgen een pakket met belangrijke informatie gratis toegestuurd. Ouders en professionals voelen zich betrokken bij de SDS. En waarderen het persoonlijk contact

Dit willen we bereiken
We hebben veel kennis over de manier waarop jong en oud met Downsyndroom zich kan ontwikkelen en delen dat met iedereen die dit nodig heeft. We ondersteunen ouders en professionals schriftelijk en persoonlijk via telefoon of mail. Regionaal zijn er ontmoetingsdagen.
Dit gaven we uit in 2018 € 375.823
 • Maatschappelijk doel 79%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 17%
Zo bereiken we ons doel
 1. Magazine Down+Up: kwartaal magazine waarin veel kennis te vinden is. Maar ook zeer veel ervaringsverhalen van ouders zelf.
 2. telefonische helpdesk: donateurs kunnen met alle vragen over opgroeien en opvoeden bij ons terecht, levenslang en levensbreed.
 3. onderzoek initiƫren en uitvoeren: we werken mee met instituten om wetenschappelijke kennis up to date te houden. Doen zelf ook onderzoek.
 4. bijeenkomsten zodat ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten: in de regio, georganiseerd door vrijwillige ouders.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 298.661
 • Voorlichting en bewustwording 55%
 • Onderzoek 7%
 • Lobby en belangenbehartiging 38%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 359.978
 • Particulieren 66%
 • Bedrijven 0%
 • Subsidies 14%
 • Organisaties zonder winststreven 13%
 • Overig 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 101.376
 • Overige reserves 32% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 68% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 80
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl