Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Sjaak Pach Stichting

Jongeren met een lichamelijke beperking tegen een lage bijdrage een leuke vaarvakantie aan te bieden door middel door van fondsenwerving.

Dit willen we oplossen

Er voor zorgen dat kinderen/ jongeren met een lichamelijke beperking op vakantie kunnen, met zorg en aandacht voor de individu. Tegelijkertijd ervoor zorgen dat de ouders / verzorgers een weekje rust kunnen genieten, wetende dat hun kind in goed handen is.

Dit is waar we trots op zijn

Dat wij al 38 jaar bestaansrecht hebben en de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk kunnen houden, zodat een ieder zich aan kan melden. Als de deelnemers en vrijwilligers vrijdags van boord gaan met een traan en een lach, dan weten we dat we het goed gedaan hebben.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2010

Dit willen we bereiken

Jaarlijks varen wij een week met 40 lichamelijk gehandicapte kinderen/jongeren, die één op één verzorging/begeleiding en aandacht krijgen, om ze zo een fantastische vaarweek te bezorgen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.468

Beheer en administratie
65%
Werving
35%

Zo bereiken we ons doel

1. Actieve fondsenwerving, juiste vrijwilligers selecteren, een gevarieerde route aanbieden en een recreatie programma verzorgen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

Donateurs bestand, actieve fondsenwerving, acties van derden

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 104.616

Loterijen
93%
Bedrijven
5%
Organisaties zonder winststreven
1%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 161.068

Continuïteitsreserve
100%