Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vereniging Smaragd

Onze statutaire doelstelling is: ‘het ondersteunen van humanitaire projecten in Indonesië door middel van fondsen(geld) en goederen’.

Dit willen we oplossen

Vereniging Smaragd heeft als ideologie de levensomstandigheden van het Indonesische volk verbeteren en vooral die van kansloze kinderen. Er wordt gestreefd naar projecten zonder armoede, waarin mensen gezamenlijk zorg dragen voor goede leefomstandigheden en optimale gezondheid.

Dit is waar we trots op zijn

Smaragd steunt inmiddels 25 jaar het kindertehuis 'Kasih Karunia' waardoor 51 kinderen verzekerd zijn van een zorgeloze jeugd met uitzicht op een betere toekomst. Kansarme kinderen, die hierdoor in alle opzichten een beter welzijn en leven ervaren.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Indonesië

Sinds 1 september 2016

Dit willen we bereiken

Focus op aspecten die van levensbelang zijn om een gezond leven te leiden, continuïteit in goede opvang, goede (sanitaire) voorzieningen en hygiëne, persoonlijke ontwikkeling, scholing en onderwijs, head-start bij het verlaten van het kindertehuis

Dit gaven we uit in 2019

€ 15.676

Maatschappelijk doel
85%
Beheer en administratie
10%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

  1. Media benadering, lokaal maar ook landelijk. De reden: erkenning en aandacht voor onze activiteiten en de werving van geld.
  2. Voor leden, sponsorouders en donateurs activiteiten organiseren, die de saamhorigheid, binding en onze doelstellingen ten goede komt.
  3. Samenwerken met individuen en groepen die eigen initiatieven nemen om ons doel aandacht te geven en/of te ondersteunen.
  4. Vermogen aanwenden ter ondersteuning van ons kindertehuis en de uitvoering van diverse projecten aldaar.

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info

€ 13.381

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De gelden voor ons project komen uit de volgende opbrengsten: - Contributies vereniging - Donaties - Maandelijkse bijdrage van sponsorouders voor de kinderen van het tehuis - Werving van fondsen door het benaderen van organisaties en bedrijven - Activiteiten vereniging

Dit waren onze inkomsten in 2019

€ 18.995

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info

€ 51.251

Bestemmingsreserves
52%
Overige reserves
48%