Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Oude Groninger Kerken

Doelstelling: Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Dit willen we oplossen

We willen het maatschappelijk draagvlak verbreden door zoveel mogelijk samen te werken en activiteiten te organiseren. Daarnaast willen we meer zichtbaar zijn en ons werk breder uitdragen. Ook willen we educatie, duurzaamheid en biodiversiteit een grotere rol geven in ons beleid.

Dit is waar we trots op zijn

Trots op de goede bouwkundige staat van het stijgend aantal objecten. Op onze vrijwilligers die de kerken open houden door het organiseren van activiteiten en op de ondersteuning van zoveel donateurs. Trots op ons maatschappelijk draagvlak, lokaal, nationaal en internationaal.

Medewerkers
15 fte
Vrijwilligers
600
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2002

Dit willen we bereiken

Lokaal, nationaal en internationaal vergroten van interesse en gebruik voor de kerken in de stad en de provincie Groningen. Samenwerken met andere culturele en maatschappelijk partners.

Dit gaven we uit in 2020

€ 4.550.629

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
5%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Organiseren van educatieve programma's voor algemeen publiek en jongeren in het bijzonder, zowel via het onderwijs als vrij toegankelijk.
2. Door het opstellen van meerjarenonderhoudsprogramma's en restauraties, alsmede door het optimaliseren van (her)gebruiksmogelijkheden.
3. Maatschappelijk draagvlak vergroten door lokale beheerscommissies in te stellen en daarmee samen te werken in activiteitenprogramma's.
4. Beleving van het groen rondom kerken en op kerkhoven vergroten door diversiteit van onderhoud.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.162.902

Aankoop en beheer
84%
Voorlichting en bewustwording
16%

Zo komen wij aan ons geld

Donateurs zorgen voor het draagvlak, Meerjarenonderhoud gefinancierd door publieke sector (50-60%). Restauraties en promotionele activiteiten projectmatig door publieke en private sector (fondsenwerving). Nalatenschappen substantieel voor eigen bijdrage integrale activiteiten.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 3.290.095

Verkopen en overig
31%
Subsidies
26%
Organisaties zonder winststreven
25%
Particulieren
18%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 24.742.826

Bestemmingsreserves
91%
Bestemmingsfondsen
7%
Continuïteitsreserve
3%