print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Oude Groninger Kerken

Doelstelling: Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

Gebrek aan breed maatschappelijk draagvlak, en daardoor beperkt gebruik, wegnemen.

Dit is waar we trots op zijn

Op peil kunnen houden van de goede bouwkundige staat van het stijgend aantal objecten. Gelijktijdig de vrijwilligersorganisatie, belast met de invulling van het gebruik, navenant mee laten groeien. Gezamenlijk resulterend in jaarlijks groeiend aantal evenementen en bezoekers.

Dit willen we bereiken
Vergroten van interesse en gebruik voor de kerken in de provincie Groningen.
Dit gaven we uit in 2018 € 4.363.727
 • Werving 2%
 • Beheer en administratie 7%
 • Maatschappelijk doel 92%
Zo bereiken we ons doel
 1. Uitdragen van educatieve programma's voor algemeen bereik, specifiek voor jongeren.
 2. Dmv meerjarenonderhoudsprogramma's en restauraties (her)gebruiksmogelijkheden optimaliseren.
 3. Maatschappelijk draagvlak vergroten door lokale beheerscommissies in te stellen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 3.995.067
 • Voorlichting en bewustwording 26%
 • Aankoop en beheer 74%
Zo komen wij aan ons geld
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.104.033
 • Bedrijven 3%
 • Subsidies 16%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Particulieren 28%
 • Verkopen en overig 33%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 23.757.419
 • Continuïteitsreserve 3%
 • Bestemmingsfondsen 7%
 • Bestemmingsreserves 90%
Medewerkers Info 15 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl