print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Oude Groninger Kerken

Doelstelling: Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

We willen het maatschappelijk draagvlak verbreden door zoveel mogelijk samen te werken en activiteiten te organiseren. Daarnaast willen we meer zichtbaar zijn en ons werk breder uitdragen. Ook willen we educatie, duurzaamheid en biodiversiteit een grotere rol geven in ons beleid.

Dit is waar we trots op zijn

Trots op de goede bouwkundige staat van het stijgend aantal objecten. Op onze vrijwilligers die de kerken open houden door het organiseren van activiteiten en op de ondersteuning van zoveel donateurs. Trots op ons maatschappelijk draagvlak, lokaal, nationaal en internationaal.

Dit willen we bereiken
Lokaal, nationaal en internationaal vergroten van interesse en gebruik voor de kerken in de stad en de provincie Groningen. Samenwerken met andere culturele en maatschappelijk partners.
Dit gaven we uit in 2020 € 4.550.629
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Beheer en administratie 5%
 • Werving 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Organiseren van educatieve programma's voor algemeen publiek en jongeren in het bijzonder, zowel via het onderwijs als vrij toegankelijk.
2. Door het opstellen van meerjarenonderhoudsprogramma's en restauraties, alsmede door het optimaliseren van (her)gebruiksmogelijkheden.
3. Maatschappelijk draagvlak vergroten door lokale beheerscommissies in te stellen en daarmee samen te werken in activiteitenprogramma's.
4. Beleving van het groen rondom kerken en op kerkhoven vergroten door diversiteit van onderhoud.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 4.162.902
 • Aankoop en beheer 84%
 • Voorlichting en bewustwording 16%
Zo komen wij aan ons geld
Donateurs zorgen voor het draagvlak, Meerjarenonderhoud gefinancierd door publieke sector (50-60%). Restauraties en promotionele activiteiten projectmatig door publieke en private sector (fondsenwerving). Nalatenschappen substantieel voor eigen bijdrage integrale activiteiten.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 3.290.095
 • Verkopen en overig 31%
 • Subsidies 26%
 • Organisaties zonder winststreven 25%
 • Particulieren 18%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 24.742.826
 • Bestemmingsreserves 91%
 • Bestemmingsfondsen 7%
 • Continuïteitsreserve 3%
Medewerkers Info 15 fte
Vrijwilligers Info 600
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl