Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Solidaridad

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.

Dit willen we oplossen

Solidaridad werkt aan oplossingen voor: structurele armoede, het voeden van de wereldbevolking, de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, schade aan natuur en milieu en slechte sociale omstandigheden voor boeren, mijnwerkers en arbeiders.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 kwam 2,6 miljoen hectare land onder duurzamer beheer, hielp Solidaridad 674.000 boeren aan een beter inkomen, en 692.000 arbeiders en mijnbouwers over de wereld aan betere arbeidsomstandigheden. Zodat ze beter kunnen werken en leven, op een zo duurzaam mogelijke manier.

Medewerkers
52 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

Dat iedereen geniet van de beste, lekkerste of mooiste producten. Waar elke maker een eerlijke prijs voor krijgt, om er goed van te leven. Waardoor we onze aarde sparen. Winst voor iedereen, dus.

Dit gaven we uit in 2021

€ 33.163.327

Maatschappelijk doel
97%
Werving
2%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. We helpen boeren, arbeiders, ondernemers en andere ‘makers’ over de hele wereld aan meer kennis, rechten, kansen en connecties.
2. We werken met bedrijven zodat de vraag naar eerlijke producten groeit. En investeren samen in duurzame productie.
3. Solidaridad werkt samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan regels voor een solidaire economie.
4. We helpen consumenten om solidaire keuzes te maken in de winkel.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 32.323.462

(Directe) dienst- en hulpverlening
98%
Voorlichting en bewustwording
2%

Zo komen wij aan ons geld

Met de steun van giften van donateurs en particuliere fondsen kan Solidaridad grote samenwerkingsprogramma's ontwikkelen met Europese overheden en bedrijven, die willen investeren in een solidaire economie. Zo wordt een gift veel meer waard.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 33.190.891

Subsidies
87%
Loterijen
4%
Bedrijven
4%
Particulieren
4%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 7.748.779

Continuïteitsreserve
90%
Bestemmingsreserves
7%
Bestemmingsfondsen
3%