print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Solidaridad

Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie voor internationale samenwerking met 50 jaar ervaring in verduurzaming van ketens.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

Solidaridad werkt aan oplossingen voor het voeden van de wereldbevolking, de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, de milieuschade en slechte sociale omstandigheden in landbouw, mijnbouw en industrie en voor het uitbannen van structurele armoede

Dit is waar we trots op zijn

Het werk in kleinschalige goudmijnen is zwaar, vooral voor vrouwen. Ze krijgen minder betaald dan mannen en hebben te maken met seksuele intimidatie en geweld. Dankzij het Golden Line programma kregen 3.500 vrouwelijke mijnwerkers in Ghana en Tanzania een betere positie.

Dit willen we bereiken
Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie voor internationale samenwerking met 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met onze partners - van boer tot multinational - werken we aan duurzame productie en consumptie.
Dit gaven we uit in 2018 € 30.375.221
 • Maatschappelijk doel 97%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Solidaridad traint boeren, mijnbouwers en arbeiders in de landbouw, mijnbouw en industrie met respect voor mens en milieu.
 2. Solidaridad maakt afspraken met bedrijven en werkt met ze samen om de productie in hun toeleveringsketen te verduurzamen.
 3. Solidaridad maakt afspraken en werkt samen met overheden om beleid en bestuur voor duurzame economische ontwikkeling te verbeteren.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 29.453.655
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 98%
 • Voorlichting en bewustwording 2%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 30.752.407
 • Particulieren 4%
 • Bedrijven 4%
 • Loterijen 4%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Subsidies 78%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 7.347.059
 • Continuïteitsreserve 89% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 11% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 45 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 49 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl