Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Special Arts

Stichting Special Arts stimuleert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en hun pure talenten daarvoor ontwikkelen.

Dit willen we oplossen

Het te weinig zichtbaar zijn van alle vormen van kunst (beeldende kunst, theater en poëzie) door mensen met een handicap. De onderwaardering van de kunst van de kunstenaars met een handicap.

Dit is waar we trots op zijn

Het creeren van kunstontmoetingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Voorbeelden: Special Theater Road Show, Het Andere Gedicht met onder andere een poëziebosroute en een PoëziePretPlacemat, een landelijke beeldende kunstwedstrijd met kunstfietsroutes.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
15
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we bereiken

Volwaardige positie van alle vormen van kunst van de kunstenaars met welke handicap dan ook. Bevorderen van de volle waardering van de kunst van kunstenaars met een handicap vanuit de eigenheid van hun kunstuitingen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 299.857

Maatschappelijk doel
85%
Beheer en administratie
14%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Jaarlijks een groot landelijk project met regionale activiteiten met variërende kunstdisciplines.
2. Landelijke kunstuitleen met een collectie van ruim 3000 kunstwerken; uitleen aan organisaties, bedrijven en particulieren.
3. Verkoop van kunstcadeaus aan organisaties, bedrijven en particulieren.
4. Uitgave van Kunstmagazine pArt. Verrichten van onderzoek; het laten maken van publicaties. Kenniscentrum (digitaal platform)

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 254.712

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Inkomsten generren wij door het werven van fondsen voor projecten, het hebben van een kunstuitleen van 3000 werken en merchandising

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 322.159

Subsidies
36%
Organisaties zonder winststreven
32%
Verkopen en overig
30%
Particulieren
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 174.672

Overige reserves
74%
Bestemmingsreserves
14%
Bestemmingsfondsen
13%