print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Special Arts

Stichting Special Arts stimuleert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en hun pure talenten daarvoor ontwikkelen.
Info Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we oplossen

Het te weinig zichtbaar zijn van alle vormen van kunst (beeldende kunst, theater en poëzie) door mensen met een handicap. De onderwaardering van de kunst van de kunstenaars met een handicap.

Dit is waar we trots op zijn

Het creeren van kunstontmoetingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Voorbeelden: Special Theater Road Show, Het Andere Gedicht met onder andere een poëziebosroute en een PoëziePretPlacemat, een landelijke beeldende kunstwedstrijd met kunstfietsroutes.

Dit willen we bereiken
Volwaardige positie van alle vormen van kunst van de kunstenaars met welke handicap dan ook. Bevorderen van de volle waardering van de kunst van kunstenaars met een handicap vanuit de eigenheid van hun kunstuitingen.
Dit gaven we uit in 2018 € 260.199
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 18%
Zo bereiken we ons doel
 1. Jaarlijks een groot landelijk project met regionale activiteiten met variërende kunstdisciplines.
 2. Landelijke kunstuitleen met een collectie van ruim 3000 kunstwerken; uitleen aan organisaties, bedrijven en particulieren.
 3. Verkoop van kunstcadeaus aan organisaties, bedrijven en particulieren.
 4. Uitgave van Kunstmagazine pArt. Verrichten van onderzoek; het laten maken van publicaties. Kenniscentrum (digitaal platform)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 208.052
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 293.048
 • Particulieren 3%
 • Bedrijven 16%
 • Organisaties zonder winststreven 36%
 • Subsidies 1%
 • Overig 45%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 151.113
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Herwaarderingsreserve 28% Ontstaan door waardestijging van eigendom.
 • Overige reserves 57% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 15% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 30
Sector Kunst en cultuur
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl