Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren heeft als doel om alle spierziekten bij kinderen te verslaan.

Dit willen we oplossen

In Nederland hebben 20.000 kinderen door hun spierziekte te maken met spierzwakte of uitval van spieren. De impact op hun leven en dat van hun familie is groot. Kinderen met een spierziekte moeten sneller een diagnose en behandelingen krijgen.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2008 bundelen we kennis en kracht om sneller diagnose en behandelingen mogelijk te maken. Het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht is hierbij de standaard. Dit is dé plek waar grote successen worden geboekt in de strijd tegen spierziekten bij kinderen.

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
5
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2003

Dit willen we bereiken

Spieren voor Spieren heeft als doel om alle spierziekten bij kinderen te verslaan.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.458.086

Maatschappelijk doel
76%
Werving
18%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Spieren voor Spieren maakt mogelijk dat kinderen met een spierziekte sneller een diagnose en behandelingen krijgen.
2. Spieren voor Spieren boekt sneller vooruitgang door kennis en kracht op het gebied van diagnose en behandelingen te bundelen.
3. Het realiseren van onze ambitieuze doelen kost veel geld en inspanning. Daarom binden wij zoveel mogelijk mensen aan Spieren voor Spieren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.614.022

(Directe) dienst- en hulpverlening
50%
Overig
25%
Voorlichting en bewustwording
20%
Onderzoek
4%

Zo komen wij aan ons geld

Onder het motto "gezonde spieren voor zieke spieren" organiseren wij eigen fondsenwervende events, ondersteunen wij (sportieve) fondsenwervende acties en werken wij samen met o.a. bedrijven, sportclubs en de VriendenLoterij. Wij ontvangen ook donaties, giften en nalatenschappen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.094.507

Bedrijven
46%
Loterijen
21%
Organisaties zonder winststreven
17%
Particulieren
15%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 10.026.132

Bestemmingsreserves
64%
Bestemmingsfondsen
19%
Continuïteitsreserve
17%