print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren heeft als doel om alle spierziekten bij kinderen te verslaan.
Info Sinds 1 juli 2003

Dit willen we oplossen

In Nederland hebben 20.000 kinderen door hun spierziekte te maken met spierzwakte of uitval van spieren. De impact op hun leven en dat van hun familie is groot. Kinderen met een spierziekte moeten sneller een diagnose en behandelingen krijgen.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2008 bundelen we kennis en kracht om sneller diagnose en behandelingen mogelijk te maken. Het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht is hierbij de standaard. Dit is dé plek waar grote successen worden geboekt in de strijd tegen spierziekten bij kinderen.

Dit willen we bereiken
Spieren voor Spieren heeft als doel om alle spierziekten bij kinderen te verslaan.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.036.410
 • Maatschappelijk doel 63%
 • Werving 28%
 • Beheer en administratie 9%
Zo bereiken we ons doel
1. Spieren voor Spieren maakt mogelijk dat kinderen met een spierziekte sneller een diagnose en behandelingen krijgen.
2. Spieren voor Spieren boekt sneller vooruitgang door kennis en kracht op het gebied van diagnose en behandelingen te bundelen.
3. Het realiseren van onze ambitieuze doelen kost veel geld en inspanning. Daarom binden wij zoveel mogelijk mensen aan Spieren voor Spieren.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.286.911
 • Overig 52%
 • Voorlichting en bewustwording 36%
 • Onderzoek 13%
Zo komen wij aan ons geld
Onder het motto "gezonde spieren voor zieke spieren" organiseren wij eigen fondsenwervende events, ondersteunen wij (sportieve) fondsenwervende acties en werken wij samen met o.a. bedrijven, sportclubs en de VriendenLoterij. Wij ontvangen ook donaties, giften en nalatenschappen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 2.769.638
 • Loterijen 47%
 • Particulieren 18%
 • Organisaties zonder winststreven 17%
 • Verkopen en overig 11%
 • Bedrijven 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 8.434.493
 • Bestemmingsreserves 59%
 • Bestemmingsfondsen 21%
 • Continuïteitsreserve 20%
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers Info 6
Sector Gezondheid
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl