print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA)

Bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en vrouwen in townships in ZdAfrika
Info Sinds 1 juni 2009

Dit willen we oplossen

SPZA lost zelf geen maatschappelijke problemen op, maar helpt kleine Zuid-Afrikaanse organisaties die dat wél doen. SPZA steunt deze organisaties met kennis, kunde en geld. Focus is op buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren in sloppenwijken en op boerderijscholen.

Dit is waar we trots op zijn

Kleine Zuid-Afrikaanse organisaties gaan netwerken en resources delen en kunnen steeds beter in hun eigen behoeften voorzien, bijvoorbeeld door met succes - ook in eigen land - fondsen te werven en door samen te werken met andere organisaties en met de overheid.

Dit willen we bereiken
Professionalisering van kleine Zuid-Afrikaanse organisaties die buitenschoolse activiteiten aanbieden, zodat ze beter kunnen inspelen op de noden van hun doelgroep.
Dit gaven we uit in 2017 € 67.924
 • Maatschappelijk doel 99%
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Financieren, informatie delen, netwerken en coachen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 67.410
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 40.320
 • Particulieren 90%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 75.493
 • Continuïteitsreserve 9% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 5% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 86% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 12
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Zuid-Afrika
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl