Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis

Het verwerven van fondsen tbv hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, verbetering van zorg en psychosociale omstandigheden in het Emma

Dit willen we oplossen

Het bieden van de best mogelijke zorg, in de breedste zin van het woord, voor (ernstig) zieke kinderen en hun ouders in het Emma Kinderziekenhuis

Dit is waar we trots op zijn

De nieuw te ontwikkelen afdeling IC Neonatologie, een afdeling voor zieke, vaak te vroeggeboren baby’s en hun ouders. Deze afdeling levert zowel topzorg aan deze aller ziekste kinderen maar ook aan hun ouders. Dit wordt hèt toonaangevend expertisecentrum op wereldniveau.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Malawi en Nederland

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

Geworven fondsen moeten leiden tot beter onderzoek en verbetering van zorg en psychosociale omstandigheden waarin kinderen en het gezin, in het Emma Kinderziekenhuis verkeren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.659.146

Maatschappelijk doel
88%
Werving
8%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Inspireren en activeren van mensen om in actie te komen voor het Emma, en zich binden aan de Stichting
2. Het organiseren van kennisbijeenkomsten en fondsenwervende evenementen voor relaties.
3. Opzet van een campagne om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.114.506

Overig
68%
Onderzoek
32%

Zo komen wij aan ons geld

Stichting Steun Emma werft bij vermogensfondsen en goede doelen, veelal voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn er vele actievoerders die fondswervende activiteiten organiseren ten bate van het Emma. Ook ontvangen wij nalatenschappen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.066.724

Particulieren
40%
Organisaties zonder winststreven
37%
Bedrijven
17%
Loterijen
6%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 7.157.039

Bestemmingsfondsen
57%
Bestemmingsreserves
41%
Continuïteitsreserve
2%