print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Agrarische Natuurfondsen Fryslân

ANF zet zich in voor weidevogels in Fryslân. Zij wil dit bereiken door agrarische grond te verwerven én weidevogel vriendelijk te beheren.
Info Sinds 1 januari 2020

Dit willen we oplossen

De achteruitgang van de weidevogelstand in Fryslân moet stoppen. De achteruitgang is te wijten aan een drastische wijziging van de weidevogelbiotoop en door een toename van predatie van weidevogels. Door eigenaar te worden van agrarische grond kunnen het wijze van beheer bepalen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op het Friese agrarische landschap in al haar schoonheid. Naast belangrijke natuurwaarden is het unieke Friese landschap ook een belangrijk element van de Friese cultuur. Weidevogels, agrarische natuur en de boerenstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dit willen we bereiken
ANF wil eigenaar dan wel beheerder worden van agrarische gronden in heel Fryslân. ANF richt zich op primair op weidevogelparels. Hierbij werkt zij samen met de pachtende boer en stelt voorwaarden aan het beheer. Weidevogels staan hierbij centraal.
Dit gaven we uit in 2020 € 66.896
 • Maatschappelijk doel 43%
 • Werving 30%
 • Beheer en administratie 27%
Zo bereiken we ons doel
 1. ANF doet aan fondsenwerving. Door actief fondsen te benaderen en doelen van ANF toe te lichten verwachten we onze doelen te bereiken.
 2. Crowdfunding. Iedere liefhebber van weidevogels in Fryslân wordt uitgedaagd een (financiële) bijdrage te leveren met een unieke beloning.
 3. Inwoners en bedrijven worden opgeroepen de doelen van ANF te steunen met een gift, legaat of sponsorbijdrage. Dit ten bate van weidevogels.
 4. Daar waar mogelijk zal ANF gebruik maken van bestaande subsidieregelingen op provinciaal, landelijk en Europees niveau.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 28.726
 • Aankoop en beheer 100%
Zo komen wij aan ons geld
Donaties en giften van particulieren en bedrijven. Fondsenwerving door het laten adopteren van grond, waardoor wij de grond kunnen verwerven
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 209.015
 • Particulieren 38%
 • Organisaties zonder winststreven 37%
 • Bedrijven 15%
 • Subsidies 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 184.480
 • Overige reserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl