Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Agrarische Natuurfondsen Fryslân

ANF zet zich in voor weidevogels in Fryslân. Zij wil dit bereiken door agrarische grond te verwerven én weidevogel vriendelijk te beheren.

Dit willen we oplossen

De achteruitgang van de weidevogelstand in Fryslân moet stoppen. De achteruitgang is te wijten aan een drastische wijziging van de weidevogelbiotoop en door een toename van predatie van weidevogels. Door eigenaar te worden van agrarische grond kunnen de wijze van beheer bepalen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op het Friese agrarische landschap in al haar schoonheid. Naast belangrijke natuurwaarden is het unieke Friese landschap ook een belangrijk element van de Friese cultuur. Weidevogels, agrarische natuur en de boerenstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2020

Dit willen we bereiken

ANF wil eigenaar dan wel beheerder worden van agrarische gronden in heel Fryslân. ANF richt zich primair op weidevogelparels. Hierbij werkt zij samen met de pachtende boer en stelt voorwaarden aan het beheer. Weidevogels en het beheer staan hierbij centraal.

Dit gaven we uit in 2021

€ 59.323

Beheer en administratie
50%
Werving
29%
Maatschappelijk doel
22%

Zo bereiken we ons doel

1. ANF doet aan fondsenwerving. Door actief fondsen te benaderen en doelen van ANF toe te lichten verwachten we onze doelen te bereiken.
2. Crowdfunding. Iedere liefhebber van weidevogels in Fryslân wordt uitgedaagd een (financiële) bijdrage te leveren met een unieke beloning.
3. Inwoners en bedrijven worden opgeroepen de doelen van ANF te steunen met een gift, legaat of sponsorbijdrage. Dit ten bate van weidevogels.
4. Daar waar mogelijk zal ANF gebruik maken van bestaande subsidieregelingen op provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 12.794

Aankoop en beheer
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties en giften van particulieren en sponsoring/giften van bedrijven. Fondsenwerving door het laten adopteren van grond, waardoor wij de grond kunnen verwerven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 185.585

Particulieren
70%
Subsidies
17%
Bedrijven
6%
Verkopen en overig
5%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 309.343

Overige reserves
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?