Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting 'Als kanker je raakt'

Doel is lotgenoten bij elkaar brengen, mensen hun kijkrichting veranderen zodat zij opgewassen zijn tegen een leven met kanker.

Dit willen we oplossen

De stichting biedt mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden ondersteuning, bemoediging en toerusting bij levens- en zingevingsvragen tijdens én na het ziek-zijn. Dit vanuit christelijke perspectief. Wij kunnen niet de omstandigheden veranderen, maar wel de kijkrichting.

Dit is waar we trots op zijn

Dat mensen die zelf of in hun omgeving door kanker geraakt zijn een platform wordt geboden voor herkenning en erkenning, saamhorigheid te bieden. Bemoediging, omstandigheden creëren voor goede gesprekken. Ontspanning voor mensen die geteisterd worden door deze vreselijke ziekte.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
30
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we bereiken

Als mensen antwoorden vinden op de vragen met betrekking tot zingeving in relatie tot hun ziekte, dan zullen zij beter kunnen functioneren voor zichzelf en naar hun naaste omgeving waardoor het maatschappelijk welbevinden wordt vergroot,

Dit gaven we uit in 2021

€ 76.407

Maatschappelijk doel
79%
Beheer en administratie
17%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Uitgeven van het troostboek 'Als kanker je raakt' gratis te bestellen op de website
2. Organiseren van landelijke ontmoetingsdagen voor lotgenoten
3. Organiseren van regionale ontmoetingsdagen met een thema voor mensen die geraakt zijn door kanker
4. E-hulp

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 60.270

Voorlichting en bewustwording
80%
(Directe) dienst- en hulpverlening
20%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen bijdragen van een betrokken groep particulieren, collecten in kerkelijke gemeenten en op door ons georganiseerde benefietconcerten, acties van particulieren en op scholen, alsmede ondersteuning door Institutionele Fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 92.077

Organisaties zonder winststreven
54%
Particulieren
45%
Verkopen en overig
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 94.491

Overige reserves
59%
Continuïteitsreserve
41%