print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting 'Als kanker je raakt'

Doel is lotgenoten bijelkaar brengen, mensen hun kijkrichting veranderen zodat zij opgewassen zijn tegen een leven met kanker.
Info Sinds 1 maart 2019

Dit willen we oplossen

De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van mensen die - direct of indirect - getroffen zijn door kanker, alsmede het helpen van die mensen op hun zoektocht naar antwoorden op de vragen met betrekking tot zingeving in relatie met kanker.

Dit is waar we trots op zijn

Dat mensen die zelf of in hun omgeving door kanker geraakt zijn een platform wordt geboden voor herkenning en erkenning, saamhorigheid te bieden. Bemoediging, omstandigheden creëren voor goede gesprekken. Ontspanning voor mensen die geteisterd worden door deze vreselijke ziekte.

Dit willen we bereiken
Als mensen antwoorden vinden op de vragen met betrekking tot zingeving in relatie tot hun ziekte, dan zullen zij beter kunnen functioneren voor zichzelf en naar hun naaste omgeving waardoor het maatschappelijk welbevinden wordt vergroot,
Dit gaven we uit in 2017 € 52.910
 • Maatschappelijk doel 68%
 • Kosten administratie en beheer 32%
Zo bereiken we ons doel
 1. Uitgeven van het troostboek 'Als kanker je raakt' gratis te bestellen op de website
 2. Organiseren van 3 landelijke ontmoetingsdagen voor lotgenoten
 3. Organiseren van ca 16 regionale ontmoetingsdagen met een thema voor mensen die geraakt zijn door kanker
 4. E-hulp
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 36.126
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 57.606
 • Particulieren 58%
 • Bedrijven 33%
 • Overig 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 55.870
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl