Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Babyspullen

Wij geven baby’s in Nederland die opgroeien in armoede een goede start door gratis, landelijke verstrekking van Babystartpakketten.

Dit willen we oplossen

De eerste duizend dagen van een mensenleven leggen de basis voor de geestelijke en fysieke gezondheid in de rest van het leven. Wij willen onmiskenbare negatieve effecten van armoede - in die periode - op de ontwikkeling van jonge kinderen verminderen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots dat wij daadwerkelijke hulp bieden om kinderen in Nederland een goede start te geven Hiermee. dragen we in positieve zin bij, bij de vroegontwikkeling en de bestrijding van de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
283
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2020

Dit willen we bereiken

Inclusieve samenleving: - iedereen doet mee en heeft gelijke kansen, (& in elk geval een goede start) - in het productieproces van de pakketten worden mensen betrokken met een afstand tot de arbeidsmarkt Recycling / Duurzaamheid: - hergebruik van babyspullen & babykleding

Dit gaven we uit in 2021

€ 374.801

Maatschappelijk doel
87%
Werving
10%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij realiseren ons doel primair door het gratis verstrekken van Babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte babyspullen.
2. Wij bieden plek om arbeidsritme op te doen voor mensen die (nog) niet participeren op de arbeidsmarkt.
3. Wij geloven in een circulaire economie. Wij zorgen dat babykleding en -benodigdheden die we landelijk verzamelen, opnieuw worden gebruikt.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 324.668

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen financiële steun van donateurs, fondsen, sponsoren, overheden en partners van de stichting.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 390.166

Organisaties zonder winststreven
30%
Bedrijven
29%
Particulieren
18%
Verkopen en overig
13%
Subsidies
9%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 69.383

Continuïteitsreserve
73%
Bestemmingsreserves
27%