Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Babyspullen

Stichting Babyspullen is een landelijke organisatie die tot doel heeft baby’s in Nederland die opgroeien in armoede een goede start te geven

Dit willen we oplossen

Wij willen onmiskenbare effecten van armoede verminderen. De eerste duizend dagen van een mensenleven leggen de basis voor de geestelijke en fysieke gezondheid in de rest van het leven.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots dat wij daadwerkelijke hulp bieden om kinderen in Nederland een goede start te geven Hiermee. dragen we in positieve zin bij, bij de vroegontwikkeling en de bestrijding van de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
314
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2020

Dit willen we bereiken

Een inclusieve samenleving waar iedereen meedoet en gelijke kansen heeft. Enerzijds door het verstrekken van de babystartpakketten, Anderzijds door in het productieproces van de pakkpakketten mensen te betrekken die op diverse manieren een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Dit gaven we uit in 2020

€ 284.912

Maatschappelijk doel
84%
Werving
13%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. De stichting realiseert dit doel primair door het verstrekken van gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte babyspullen,
2. Wij bieden plek om arbeidsritme op te doen voor mensen die (nog) niet participeren op de arbeidsmarkt.
3. Wij geloven in een circulaire economie. Wij hergebruiken babykleding- en benodigdheden die we landelijk verzamelen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 240.522

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen financiële steun van donateurs, fondsen, sponsoren, overheden en partners van de stichting.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 296.394

Organisaties zonder winststreven
35%
Bedrijven
25%
Verkopen en overig
17%
Subsidies
12%
Particulieren
10%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 56.004

Continuïteitsreserve
66%
Bestemmingsreserves
34%