Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Beschermde Wieg

Wij helpen zwangere en pas bevallen vrouwen in nood, die de reguliere zorg mijden, om een veilige wieg voor iedere baby mogelijk te maken.

Dit willen we oplossen

In Nederland is er een groep zwangere en pas bevallen vrouwen in nood, die niet naar de reguliere hulp-verlening wil, durft of kan gaan. Zij zijn vaak bang om hulp te vragen uit angst voor hun leven en dat van hun kind als het geheim van de zwangerschap uitkomt.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er sinds onze komst anonieme hulp is voor vrouwen die voorheen nergens heen konden. Met oprichting van onze stichting zijn er sinds 1,5 jaar nul dode baby's op straat zijn gevonden. Inmiddels hebben wij meer dan 1700 vrouwen kunnen helpen.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
50
Sector Welzijn
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2020

Dit willen we bereiken

Dat iedere zwangere vrouw in Nederland toegang heeft tot een goede pre- en post natale zorg en een veilige bevalling en dat iedere baby een veilige wieg een heeft. Dat zij met behulp van advies een een weloverwogen keuze voor haar en haar baby kan maken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 301.267

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
13%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij zijn 24 -uur per dag voor zwangere en pas bevallen vrouwen in nood beschikbaar voor gratis en desgewenst anonieme hulp.
2. Wij helpen vrouwen oa met armoedehulp en persoonlijke begeleiding en coaching om sterker te maken.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 260.241

(Directe) dienst- en hulpverlening
57%
Voorlichting en bewustwording
38%
Onderzoek
5%

Zo komen wij aan ons geld

Wij hebben in 2020 voor het eerst een subsidie van Min. van VWS ontvangen. Verder krijgen hebben wij inkomsten uit particuliere giften, zakelijke giften en sponsoring, opbrengst van verkoop boeken van voorzitster Barbara Muller. Ook dragen fondsen bij aan enkele producten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 259.970

Subsidies
44%
Particulieren
28%
Organisaties zonder winststreven
22%
Bedrijven
5%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 438.667

Bestemmingsfondsen
100%
Continuïteitsreserve
0%