Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Bliss to Shine

Ook met kanker mag je stralen! Omdat niet alleen de kankerpatiënt, maar het hele gezin dagelijks te maken heeft met kanker.

Dit willen we oplossen

Wanneer iemand wordt getroffen door kanker, treft dat het hele gezin. Wij willen niet alleen aandacht schenken aan de patiënt, maar aan het gezin en met name de kinderen.

Dit is waar we trots op zijn

Trots op het tempo waarin de stichting groeit en naamsbekendheid krijgt, op onze vrijwillige medewerkers en trots op hetgeen wij in korte tijd al hebben kunnen realiseren. Trots op het feit dat wij als enige Nederlandse stichting zich richt op de naasten van de (ex)kankerpatiënt.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2021

Dit willen we bereiken

We willen de mensen die binnen onze doelgroep vallen een koffer vol mooie herinneringen (met elkaar) meegeven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 60.095

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
5%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Wensdagen voor thuiswonende kinderen (Blissi Special Day), in bijzijn van ouders of andere directe naasten.
2. Jaarlijks organiseren wij een festival-achtige dag voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Kraampjes, eten en drinken, workshops en allerle

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 54.798

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, verenigingen, nalatenschappen en structurele steun van donateurs en sponsoren zijn noodzakelijk. Ook inkomsten via onze webshop doen een kleine duit in het zakje.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 60.395

Particulieren
62%
Verkopen en overig
38%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 35.515

Bestemmingsreserves
53%
Overige reserves
47%