Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Bootvluchteling/Boat Refugee Foundation

Wij bieden concrete praktische hulp op psychosociaal en medisch gebied. Dat doen we met behulp van proffesionele vrijwilligers.

Dit willen we oplossen

Duizenden mensen op de vlucht verblijven jaren onder mensonterende omstandigheden in de Griekse kampen. Basisvoorzieningen schieten tekort. Wij staan hier klaar met medische hulp en psychische steun. Daarnaast getuigen wij van de mensenrechtenschendingen die wij dagelijks ervaren

Dit is waar we trots op zijn

Wij doen dit met behulp van professionele vrijwilligers die dagelijks klaarstaan voor mensen in nood. Waar systemen afstand scheppen, komen wij juist dichterbij. We leggen contact met mensen. Wij zien hen en zorgen dat zij gezien worden.

Medewerkers
15 fte
Vrijwilligers
230
Doelgroepen
Vluchtelingen
Actief in
Griekenland

Sinds 1 april 2023

Dit willen we bereiken

Wij willen bereiken dat mensen op de vlucht door onze hulp weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en dat overheden en mensen met invloed er door onze verhalen aan herinnerd worden dat basisrechten voor iedereen gelden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.234.105

Maatschappelijk doel
72%
Beheer en administratie
20%
Werving
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Medische missie: Ons medisch team verleent (nood)zorg in het kamp op Lesbos. Toegang tot medische hulp is een mensenrecht.
2. Psychosociale missie: Onze psychologische hulpverleners in Griekenland richten zich op de psychische gezondheid van mensen op de vlucht.
3. Advocacy: Wij staan mensen bij, fysiek in het veld. Maar ook mentaal, door voor hen op te komen en te ondersteunen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 883.551

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Lobby en belangenbehartiging
3%

Zo komen wij aan ons geld

Ons werk wordt financieel mogelijk gemaakt door middel van fondsen en giften van particulieren. Wij ontvangen geen subsidie van de overheid omdat wij onafhankelijk ons werk willen kunnen doen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.104.041

Particulieren
54%
Organisaties zonder winststreven
42%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.444.548

Overige reserves
77%
Continuïteitsreserve
21%
Bestemmingsfondsen
2%