Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vastenactie

We delen onze overvloed door zelf soberder te leven. Even minderen voor een ander.

Dit willen we oplossen

Wij streven naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid en ook beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2019 konden we meer dan 100.000 mensen helpen, met bijvoorbeeld voorlichting, training, een opleiding, schoon water, medische zorg, opvang en begeleiding, voedsel en Covid-19 noodhulp.

Medewerkers
10 fte
Vrijwilligers
2.500
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juni 2018

Dit willen we bereiken

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan. Ongeacht religie, afkomst, etniciteit of sekse.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.230.000

Maatschappelijk doel
75%
Werving
21%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We werven fondsen in Nederland, waarmee we jaarlijks zo'n 70 kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Die projecten zijn voor iedereen.
2. We vragen in Nederland ook aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg leven.
3. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere mensen verbeteren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.419.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
67%
Voorlichting en bewustwording
33%

Zo komen wij aan ons geld

Alle giften die wij ontvangen komen van particuliere donateurs. Deze geven rechtstreeks aan onze organisatie of via de parochies die geld inzamelen tijdens de vasten- en adventstijd.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.175.000

Particulieren
71%
Organisaties zonder winststreven
29%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.301.000

Continuïteitsreserve
54%
Overige reserves
29%
Bestemmingsreserves
17%