print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting BVA

We delen onze overvloed door zelf soberder te leven. Even minderen voor een ander.
Info Sinds 1 juni 2018

Dit willen we oplossen

Wij streven naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid en ook beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2018 konden we zo’n 80.000 mensen helpen, met bijvoorbeeld voorlichting, training, een opleiding, schoon water, medische zorg, opvang en begeleiding en voedsel. We hielpen ook mensen in noodsituaties, zoals op Sulawesi.

Dit willen we bereiken
Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan. Ongeacht religie, afkomst, etniciteit of sekse.
Dit gaven we uit in 2018 € 3.479.000
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 17%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. We werven fondsen in Nederland, waarmee we jaarlijks zo'n 70 kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Die projecten zijn voor iedereen.
 2. We vragen in Nederland ook aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg leven.
 3. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere mensen verbeteren.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.773.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 67%
 • Voorlichting en bewustwording 33%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.649.000
 • Particulieren 55%
 • Organisaties zonder winststreven 45%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.277.000
 • Continuïteitsreserve 55% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 19% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 26% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers 2.500
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 69 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl