Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Climbing the Right Tree

Het vergroten van de kansen voor jonge mensen in Afrika met behulp van informatie technologie

Dit willen we oplossen

Het onderwijs in Afrika is meestal theoretisch van aard zodat scholieren en studenten teveel uit hun hoofd leren en weinig praktijk ervaring opdoen. Ze zijn daardoor onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt met zogenaamde 21st century skills en er is ca 50% jeugdwerkloosheid.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben sinds 2016 tientallen scholen en jonge IT-ers geintegreerde trainingsprogramma's kunnen bieden om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Eerst in Ghana, nu ook in andere Afrikaanse landen. Voor onsdigitale tranformatie succes kregen we de FIRE AFRICA 2019 Award.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 augustus 2021

Dit willen we bereiken

Jonge mensen in Afrika zijn voorbereid om de arbeidsmarkt met digitale en andere 21e eeuwse skills. Jonge IT-ers zijn getraind op internationaal niveau als professionals en vinden goede banen of starten hun eigen ICT bedrijven overal in Afrika.

Dit gaven we uit in 2021

€ 169.154

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
9%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Geintegreerde onderwijs verbeteringsprogramma's voor scholen in Afrika, een combinatie van ICT met trainingen en interactief lesmateriaal.
2. Gecertificeerde vakopleidingen voor schoolverlaters op het gebied van onderhoud en reparaties van computers en electronica.
3. 4 maands praktijkopleidingen voor jonge IT afgestudeerden uit arme gezinnen waarbij zij specialiseren in bijvoorbeeld software development
4. we verzamelen en verschepen goede tweede hands computers voor een tweede leven op een school in Afrika; verzamelpunten in Europa.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 145.809

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

grote en kleine donateurs uit Nederland Afrikaanse dorpsgemeenschappen betalen een belangrijk deel van de kosten voor de scholen projecten zelf

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 229.840

Organisaties zonder winststreven
70%
Bedrijven
20%
Particulieren
10%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 103.711

Overige reserves
59%
Bestemmingsfondsen
41%