Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


De Buurt

Wij werken aan buurten waarin je elkaar groet, kent en helpt door verbindende buurtactiviteiten te organiseren samen met buurtbewoners.

Dit willen we oplossen

De dialoog tussen Nederlanders verhardt. De kloof tussen arm en rijk, jong en oud groeit. Autochtone en allochtone inwoners ontmoeten elkaar te weinig. Nederlanders snakken naar een samenleving met gevoel van gemeenschapszin en zorg en welzijn in onze eigen sociale omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Daarom inspireren, faciliteren en begeleiden we bewoners bij het organiseren van vrolijke, laagdrempelige buurtactiviteiten zoals De Buurtcamping, BuurtBankjes en Zwaaisteen. Onze activiteiten leiden tot een sterkere sociale cohesie, armoedebestrijding en actief burgerschap.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
3
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2021

Dit willen we bereiken

De sociale cohesie en gemeenschapszin in Nederlandse buurten versterken door duurzame ontmoetingen mogelijk te maken.Een vakantie voor mogelijk maken voor mensen die normaal niet op vakantie kunnen .Buurtbewoners activeren en opleiden tot actieve buurtgenoot.

Dit gaven we uit in 2021

€ 378.770

Maatschappelijk doel
81%
Werving
12%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Begeleiding bij het organiseren van een activiteit via ons opleidingstraject De Buurtcampus en online tool de CampingGids.
2. Wij bieden hulp bij fondsaanvragen en sponsordeals.
3. We bieden hulp op maat aan buurtbewoners bij het opzetten van de buurtactiviteit.
4. We breiden de komende jaren ons activiteitenportfolio uit om meer sociale cohesie in Nederlandse buurten te bevorderen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 308.660

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Werven van vermogensfondsen en loterijen, verkoop van campingpakketten aan gemeentes, licentie-afdrachten van campings en deelnemersinkomsten De BuurtCampus , partnerships en sponsoring, donaties, kaartverkoop.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 390.695

Organisaties zonder winststreven
62%
Loterijen
19%
Verkopen en overig
19%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 37.242

Overige reserves
100%