Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting De Herberg Breda

Stichting de Herberg biedt zorg, steun, hoop en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijt geraakt.

Dit willen we oplossen

Dakloos, zorgmijdend, psychiatrische problematiek of verslaafd: Voor ieder mens is er hoop en perspectief! Door een plek te bieden met de juiste aandacht en zorg wil Stichting de Herberg kwetsbare mensen helpen die tussen wal en schip zijn geraakt.

Dit is waar we trots op zijn

Wij werken relatiegericht en hebben oprechte aandacht voor de medemens. Daarnaast bieden wij hulp op maat, werken wij laagdrempelig en slagvaardig.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
50
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2020

Dit willen we bereiken

Aan de hand van het evangelie mogen wij mensen die zijn vastgelopen en/of worstelen met verslaving of met psychiatrische problemen, laten zien dat een nieuw bestaan mogelijk is. We bieden praktische en geestelijke steun zodat ze weer een stap in de goede richting kunnen zetten.

Dit gaven we uit in 2020

€ 36.399

Maatschappelijk doel
83%
Werving
10%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. We bieden een gastvrije huiskamer met maaltijdzorg en verschillende laagdremelige activiteiten voor een zinvolle dagbesteding.
2. Mensen kunnen bij professionele vrijwilligers terecht voor advies en ondersteuning bij ons steun en adviespunt.
3. Veldwerkers bieden geestelijke en praktische ondersteuning aan dak-en thuislozen in hun eigen omgeving voor een passend hulpaanbod.
4. De soepbus is er voor de mensen die (veel) op straat leven. Daarnaast heeft de soepbus een belangrijke signaleringsfunctie.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 30.359

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Actieve sponsorwerving bij bedrijven, particulieren en kerken

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 62.358

Particulieren
50%
Verkopen en overig
50%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 66.015

Overige reserves
100%