print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting De Herberg Breda

Stichting de Herberg biedt zorg, steun en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijt geraakt.
Info Sinds 1 januari 2020

Dit willen we oplossen

Dakloos, zorgmijdend, psychiatrische problematiek of verslaafd: Voor ieder mens is er hoop en perspectief! Door een plek te bieden met de juiste aandacht en zorg wil Stichting de Herberg kwetsbare mensen helpen die tussen wal en schip zijn geraakt.

Dit is waar we trots op zijn

Wij werken relatiegericht en hebben oprechte aandacht voor de medemens. Daarnaast werken wij laagdrempelig zonder onnodige barrières.

Dit willen we bereiken
Aan de hand van het evangelie mogen wij mensen die zijn vastgelopen en/of worstelen met verslaving of met psychiatrische problemen, laten zien dat een nieuw bestaan mogelijk is. We bieden praktische en geestelijke steun zodat ze weer een stap in de goede richting kunnen zetten.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.333
  • Kosten administratie en beheer 16%
  • Maatschappelijk doel 84%
Zo bereiken we ons doel
  1. 1. Inloop. We bieden een gastvrije huiskamer met maaltijdzorg en bieden verschillende activiteiten voor een zinvolle dagbesteding.
  2. 2. Inloopspreekuur. Mensen kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning.
  3. 3. Veldwerk. Veldwerkers bieden geestelijke en praktische ondersteuning aan dak-en thuislozen in hun eigen omgeving.
  4. 4. Soepbus. Onderdeel van het veldwerk is de soepbus. De soepbus is er voor de mensen die (veel) op straat leven.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.497
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 9.651
  • Overig 24%
  • Particulieren 76%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 15.588
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 25
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl