print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Félice

Een verdrietig afscheid een beetje mooier maken wanneer ouders hun kindje verliezen.
Info Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Veel ouders hebben geen uitvaartverzekering of zijn niet financieel bij machte om een uitvaart voor een kindje te financieren. De ouders hebben al zoveel zorgen en verdriet en Stichting Félice wil dat ouders op hun gewenste manier afscheid kunnen nemen zonder financiële zorgen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er al bovenverwachting veel ouders zijn geholpen en dat Stichting Félice afgelopen maanden veel in de publiciteit is geweest (zie de perspagina op de website voor een overzicht).

Dit willen we bereiken
Het bieden van steun in de vorm een financiële bijdrage voor uitvaartgerelateerde mogelijkheden zoals bloemen, de kosten voor een uitvaartverzorger, een kistje, balseming etc.
Dit gaven we uit in 2018 € 25.890
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Naamsbekendheid vergroten zodat zoveel mogelijk ouders kennis te laten maken met wie we zijn en wat we doen.
 2. Uitbreiden van samenwerkingen met bijvoorbeeld uitvaartverzorgers.
 3. Diverse activiteiten & evenementen op donateurs binnen te halen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 21.603
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 44.057
 • Particulieren 35%
 • Bedrijven 32%
 • Organisaties zonder winststreven 28%
 • Overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 18.170
 • Overige reserves 90% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 10% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl