Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Gaia Nature Fund

Het Gaia Nature Fund steunt projecten die zich inzetten voor de bescherming van bedreigde wilde soortgenoten van dieren uit GaiaZOO.

Dit willen we oplossen

De dieren in GaiaZOO zijn de ambassadeurs van hun wilde, vaak bedreigde, soortgenoten. Het GNF wil projecten financieel ondersteunen, waarbij deze diersoorten behouden blijven in hun natuurlijke leefgebieden. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking.

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij de inzet van vrijwilligers in GaiaZOO steunen we sinds 2005 al tientallen projecten. Veel van de dierprojecten kunnen op langdurige steun rekenen. Dit is belangrijk voor het voortbestaan van o.a. berberapen in Marokko, de Europese nerts in Estland en de gorilla in Afrika.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 september 2020

Dit willen we bereiken

GNF wil meer naamsbekendheid; meer geld inzamelen om zo bestaande projecten grootschaliger te kunnen steunen, zodat het effect voor de bedreigde dieren groter is en projecten langjarig op GNF kunnen bouwen. Ook wil GNF nog meer projecten voor bedreigde diersoorten gaan steunen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 96.821

Maatschappelijk doel
95%
Werving
4%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Inzet van vrijwilligers die in GaiaZOO educatieve activiteiten begeleiden (teambuilding, rondleiding, kinderfeesten, etc.).
2. Promotie van merchandise in GaiaZOO en ten behoeve van specifieke GNF projecten.
3. Activiteiten organiseren met de Vrienden van Gaia Nature Fund .
4. Communicatie en promotie via bebording en educatieve activiteiten in GaiaZOO, via de website, sociale media en drukwerk.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 92.042

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Begeleide activiteiten waar bezoekers een donatie voor betalen. Verkoop merchandise en inzameling van gelden via activiteiten in de ZOO. De Vrienden van GNF (contributie per jaar). In de toekomst dankzij de ANBI status ook uit goede doelen loterijen, giften, erfenissen, etc.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 87.512

Loterijen
39%
Verkopen en overig
24%
Particulieren
23%
Bedrijven
12%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 223.398

Overige reserves
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?