Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Generaal Maczek Memorial

Het Maczek Memorial Breda is dé plek waar we de bijdrage van de Poolse troepen aan de bevrijding van Nederland in herinnering houden.

Dit willen we oplossen

Dat de Polen in grootte de vierde nationaliteit waren die aan de bevrijding van ons land heeft deelgenomen, is bij velen niet bekend. De stichting wil de bijdrage van de 1e Poolse Pantserdivisie aan de bevrijding erkennen en zorgen dat hun opoffering blijvend wordt herinnerd.

Dit is waar we trots op zijn

Het Memorial brengt op een cultureel verantwoorde manier de inspanningen van de Poolse troepen, en die van de 1e Poolse Pantserdivisie in het bijzonder, in beeld. Vanuit een educatieve rol wordt de herinnering levend gehouden en verbonden aan het belang van onze huidige vrijheid.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2020

Dit willen we bereiken

Waardering tonen voor de Poolse inspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van onze vrijheid en bij het (grote) publiek meer betrokkenheid creëren door middel van het vervullen van een nagenoeg culturele maar ook educatieve en toeristische rol.

Dit gaven we uit in 2021

€ 40.851

Maatschappelijk doel
80%
Beheer en administratie
15%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Het Memorial huisvest o.a. een permanente tentoonstelling van het Generaal Maczek Museum, een documentatiecentrum en een herdenkingsruimte.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 32.485

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Als Stichting Generaal Maczek Memorial zijn wij eigenaar en beheerder van het vastgoed. Middels verhuur aan Stichting Generaal Maczek Museum, dat het memorial exploiteert, genereren wij het merendeel van de middelen om te voorzien in de instandhouding van dit vastgoed.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 26.646

Verkopen en overig
99%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 104.616

Bestemmingsreserves
87%
Overige reserves
13%