Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


GlobalRize

Wij gebruiken internet om het Evangelie te delen, wereldwijd en met iedereen.

Dit willen we oplossen

Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen de Here Jezus nodig heeft. Wereldwijd hebben ruim 3 miljard mensen het evangelie nog nooit gehoord. Het internet biedt ongekende mogelijkheden om het evangelie ook juist daar te brengen waar het het minst gehoord wordt.

Dit is waar we trots op zijn

In een aantal jaren is een organisatie ontstaan met honderden vrijwilligers die vanuit hun eigen huis zendeling zijn en zo in ruim 30 verschillende talen online mensen van over de hele wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Medewerkers
11 fte
Vrijwilligers
637
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 september 2022

Dit willen we bereiken

Dat iedereen op de wereld via internet in zijn eigen taal en passend bij zijn cultuur: - het evangelie van Jezus Christus kan horen; - bijbelse antwoorden kan vinden op levensvragen; - contact kan leggen met een christen die het evangelie wil uitleggen; - een kerk kan vinden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 704.421

Maatschappelijk doel
81%
Werving
10%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Online via social media en websites in woord en beeld het evangelie delen en uitleggen.
2. Gratis online bijbelcursussen aanbieden onder begeleiding van een persoonlijke mentor.
3. Via chat persoonlijk in gesprek gaan met mensen die antwoorden zoeken op geloofs- en levensvragen.
4. Kerken in kaart brengen en mensen in contact brengen met een lokale kerk.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 569.619

Evangelisatie en zending
100%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving onder kerken, particulieren, bedrijven en fondsen. Onze inkomsten bestaan geheel uit giften.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 830.136

Organisaties zonder winststreven
42%
Particulieren
39%
Bedrijven
19%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 389.428

Continuïteitsreserve
82%
Bestemmingsfondsen
18%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?