Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting iMPACT direct

Wij verbinden donateurs en professionele Afrikaanse goede doelen, want rechtstreekse donaties geven direct meer impact.

Dit willen we oplossen

1. Mensen die onder de armoedegrens leven met geen of weinig toegang tot inkomen, voedsel of onderwijs 2. Lokale goede doelen die niet zelf kunnen beslissen over lokale oplossingen 3. Donateurs die niet rechtstreeks aan betrouwbare Afrikaanse goede doelen kunnen doneren

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2002, kregen al 2.571 mensen toegang tot inkomen, voedsel of onderwijs, dankzij 32 projecten. Donateurs, bedrijven en fondsen doneerden al bijna €89.000 direct aan lokale goede doelen via ons. "Julie doen aan gelijkwaardige ontwikkelingshulp, waar anderen slechts praten!"

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Gemeenschappen
Actief in

Sinds 1 april 2021

Dit willen we bereiken

1. Meer levens van mensen in armoede zijn verbeterd door kwaliteitsprojecten van Afrikaanse NGO's 2. Afrikaanse goede doelen hebben zeggenschap over budget en oplossingen in de ontwikkelingshulp sector 3. Een sterker maatschappelijk middenveld door sterkere Afrikaanse NGO's

Dit gaven we uit in 2021

€ 36.282

Maatschappelijk doel
91%
Werving
6%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Onze website maakt directe donaties mogelijk tussen donateurs en met zorg geselecteerde Afrikaanse goede doelen.
2. Afrikaanse goede doelen hebben nu toegang tot budget, waar zij zelf over beslissen. Donaties gaan dus direct naar lokale oplossingen.
3. Donateurs weten dat 95% van hun donatie naar het door hen gekozen goede doel gaat. Daarna publiceren NGO's impact rapportages op de site.
4. Daarnaast steunen we lokale goede doelen met zichtbaarheid en training, zodat ze uiteindelijk zonder ons kunnen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 32.863

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via donaties aan projecten van individuele donateurs, (partner)organisaties en fondsen. 5% van projectdonaties gebruiken we om de kosten te dekken. Sommige fondsen geven meer dan de 5% om onze missie om het andere te doen te kunnen opzetten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 39.623

Organisaties zonder winststreven
93%
Particulieren
6%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.039

Overige reserves
100%