Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting iMPACT direct

Wij verbinden donateurs en professionele Afrikaanse goede doelen, want rechtstreekse donaties geven direct meer impact.

Dit willen we oplossen

1. Mensen die onder de armoedegrens leven met geen of weinig toegang tot inkomen, voedsel of onderwijs 2. Lokale goede doelen die niet zelf kunnen beslissen over lokale oplossingen 3. Donateurs die niet rechtstreeks aan betrouwbare Afrikaanse goede doelen kunnen doneren

Dit is waar we trots op zijn

Met slechts €3.240 kregen in 2020 al 550 mensen toegang tot inkomen, voedsel of middelbaar- en hoger onderwijs. Onze missie bracht al snel 60 donateurs, 5 partners en >15 vrijwilligers op de been. "Julie doen aan gelijkwaardige ontwikkelingshulp, waar anderen slechts praten!"

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Gemeenschappen
Actief in

Sinds 1 april 2021

Dit willen we bereiken

1. Meer levens van mensen in armoede zijn verbeterd door kwaliteitsprojecten van Afrikaanse NGO's 2. Afrikaanse goede doelen hebben zeggenschap over budget en oplossingen in de ontwikkelingshulp sector 3. Een sterker maatschappelijk middenveld door sterkere Afrikaanse NGO's

Dit gaven we uit in 2021

€ 36.282

Maatschappelijk doel
91%
Werving
6%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Onze website maakt directe donaties mogelijk tussen donateurs en met zorg geselecteerde Afrikaanse goede doelen.
2. Afrikaanse goede doelen hebben nu toegang tot budget, waar zij zelf over beslissen. Donaties gaan dus direct naar lokale oplossingen.
3. Donateurs weten dat 95% van hun donatie naar het door hen gekozen goede doel gaat. Daarna publiceren NGO's impact rapportages op de site.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 32.863

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via donaties aan projecten van individuele donateurs en (partner)organisaties. 5% van die inkomsten gebruiken we om de kosten te dekken. Vanaf 2020 willen we ook actief bijdragen van fondsen gaan werven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 39.623

Organisaties zonder winststreven
93%
Particulieren
6%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.039

Overige reserves
100%