Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


stichting iQ+

Samen voor het hoogbegaafde kind!

Dit willen we oplossen

Wij helpen ouders in de zoektocht naar passend onderwijs en effectieve, betaalbare hulp voor hun hoogbegaafde kind. Dit met het oog op een gezonde ontwikkeling van het kind en het realiseren van passend onderwijs en passende hulpverlening ism alle betrokkenen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben op diverse manieren positief bijgedragen aan verandering binnen gezin, onderwijs en zorg. De dankbaarheid is dagelijks voelbaar. We ontvangen waardering voor de gedegen aanpak, de steun voor ouders en het op maat geven van adviezen, waardoor het kind weer gaat stralen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
30
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2022

Dit willen we bereiken

Ieder hoogbegaafd kind in Nederland groeit op in een omgeving waarin het gezien wordt en het zich kan ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen potentie, tot een volwassene die met (zelf)vertrouwen en in balans in het leven staat.

Dit gaven we uit in 2021

€ 49.850

Maatschappelijk doel
90%
Beheer en administratie
10%

Zo bereiken we ons doel

1. We streven ernaar handen van professionals in o.a. onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders voor het hoogbegaafde kind ineen te slaan.
2. We fungeren als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid.
3. Onze diensten zijn erop gericht om kennis te delen en mogelijkheden zichtbaar te maken.
4. We bieden ondersteuning en dragen zorg voor een platform waarmee we onderlinge verbinding inzetten en samenwerken.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 45.070

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Momenteel zijn inkomsten variabel en verworven door aanwending van uiteenlopende bronnen. Een opsomming van de huidige aangewende bronnen: - Inkomsten uit voornamelijk regionale fondsen - Projectmatige inkomsten - Inkomsten door donaties - Inkomsten via subsidies

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 69.968

Verkopen en overig
70%
Bedrijven
29%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 23.653

Bestemmingsfondsen
53%
Continuïteitsreserve
47%