Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting JIJ

Het bieden van ondersteuning aan mensen met een eetprobleem en mensen in hun omgeving ter bevordering van hun zelfredzaamheid.

Dit willen we oplossen

Stichting JIJ ondersteunt vanuit ervaringsdeskundigheid mensen met een eetprobleem bij het oppakken van de problemen die zij ondervinden bij het dagelijks functioneren en wil daarmee een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek

Dit is waar we trots op zijn

Cliënttevredenheid ligt tot op heden elk jaar op het niveau goed op een schaal van onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed. In dit kader verwijzen wij met trots naar de waarderingen op op de website van Zorgkaart Nederland. In 2020 ontvingen wij het waarderingscijfer 9.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
111
Sector Gezondheid
Actief in
Nederland

Sinds 1 juni 2022

Dit willen we bereiken

Stichting JIJ wil een veilige plek creëren en in stand houden voor iedereen met een eetprobleem, zodat cliënten optimaal aan hun herstel kunnen werken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 229.510

Maatschappelijk doel
87%
Beheer en administratie
13%

Zo bereiken we ons doel

1. Het aanbieden van een luisteren oor en het organiseren van maandelijkse herstelactiviteiten, workshops en trainingen.
2. Het kosteloos en anoniem aanbieden van informatie, advies en steun vanuit ons informatie-, advies- en steunpunt in Rotterdam.
3. Zelfhulpgroepen op verschillende herstelniveaus en vanuit ervaringsdeskundigheid.
4. Voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten, samenwerkingen met scholen en (zorg)professionals.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 200.608

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Subsidies, Opbrengst activiteiten, Donaties, Sponsoring, Eigen bijdragen, Onderhuur locaties

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 250.216

Organisaties zonder winststreven
67%
Verkopen en overig
16%
Particulieren
8%
Subsidies
6%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 325

Overige reserves
100%