print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Jozef

Stichting jozef ondersteund maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling.
Info Sinds 1 oktober 2018

Dit willen we oplossen

Het ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Dit is waar we trots op zijn

September 2017 zijn tien jongeren gestart met Prospect. Van de 10 hebben 7 het project met succes afgerond. Dezelfde 7 gaan weer naar school en hebben een doorstart gemaakt voor een mooie toekomst.

Dit willen we bereiken
Het creëren van nieuwe kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid.
Een positieve invloed uitoefenen op het terugdringen van recidiven door projecten gericht op persoonlijke ontwikkeling.
Bevorderen van sociale participatie.
Dit gaven we uit in 2018 € 72.045
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Prospect, opleidingstraject voor ex-gedetineerden en risico jongeren
 2. Good2BeMe, coachingstraject voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
 3. Wandel & Handel , het bevorderen van sociale cohesie dmv. maatschappelijke traject.
 4. VAST, bewustzijn creëren bij scholieren omtrent criminaliteit en detentie.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 60.530
 • Educatie, opleidingen en cursussen 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 120.806
 • Particulieren 92%
 • Overig 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 60.760
 • Bestemmingsfondsen 100% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 6
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl