Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Kamers met Aandacht

Het bevorderen van een positieve uitstroom uit de jeugdzorg en daarmee het voorkomen van dak- en thuisloze jongeren.

Dit willen we oplossen

Wij willen voorkomen dat jongeren (na jeugdzorg) door het ontbreken van een stabiel netwerk in de problemen komen, zowel financieel als emotioneel en als gevolg daarvan dakloos raken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij organiseren kleinschalige en gemengde woonvormen waar jongeren tussen de 18 en 23 jaar die zich bevinden in een kwetsbare positie hun zelfredzaamheid en netwerk op een natuurlijke manier kunnen versterken.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2021

Dit willen we bereiken

Wij willen bereiken dat jongeren in heel Nederland vanuit een kwetsbare positie kunnen groeien tot stabiele, gezonde en gelukkige volwassenen. Zij ontwikkelen zich tot zelfstandige mensen die op een positieve wijze bijdragen aan onze maatschappij.

Dit gaven we uit in 2021

€ 516.236

Maatschappelijk doel
83%
Beheer en administratie
- 17%

Zo bereiken we ons doel

1. We zorgen dat gemeenten in heel Nederland (incidenteel of structureel) bijdragen aan de uitstroom van jongeren naar een Kamer met Aandacht.
2. We zorgen voor voldoende differentiatie van ons kameraanbod zodat we vanuit maatwerk jongeren kunnen bemiddelen.
3. We zorgen samen met gemeenten, woningcorporaties en hypotheekverstrekkers dat geen aangeboden kamer onbenut blijft.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 648.201

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij maken gebruik van subsidies, fondsen en donaties om ons doel te bereiken.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 543.151

Subsidies
90%
Organisaties zonder winststreven
10%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 27.600

Bestemmingsfondsen
55%
Overige reserves
45%