Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting KIBANDAONGO

De bevolking in het gebied Kibandaongo, een zo gezond mogelijk leefklimaat bieden, op medisch, educatief en arbeidsmatig gebied

Dit willen we oplossen

Goed functionerend Medisch Centrum met goede voorzieningen voor de gehele bevolking. Veilige omgeving en goede zorg voor kinderen met Albinisme. Goede mogelijkheden tot scholing voor gehele community Ondersteuning aan 'Community Based Organisation' en 'Self Help Groups'

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de goede samenwerking met Kibandaongo Community, de Staff van het Medisch centrum, de Self-Help Groups, de C.BO. en de Keniaanse overheid. Ook trots op onze trouwe sponsors, die er steeds voor ons zijn. Trots op onze vrijwilligers voor hun positieve inzet.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Kenia

Sinds 1 januari 2022

Dit willen we bereiken

1. Voldoende water, elektriciteit en medische middelen op het Medisch Centrum. Goed onderhoud van de gebouwen. 2. Goede schoollokalen in het gebied 3 . Veiligheid voor de kinderen met Albinisme en goede zorg / onderwijs 4. Ontwikkelen middelen van bestaan voor de community

Dit gaven we uit in 2021

€ 14.072

Maatschappelijk doel
97%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. 1. Wij bouw(d)en de voorzieningen. Nu zorgen voor onderhoud, voldoende medische middelen en medicatie. Ook Water/Electra moet geborgd zijn
2. 2. Met Government kiezen wij de prioriteit voor bouw van schoollokalen. De Community helpt mee met grondwerkzaamheden en water aanvoer.
3. 3. Continueren van veilige boarding tijdens schooltrimesters, huid en oogcontroles, goede (zonne) brillen, hoeden, en voldoende Zonnecrème.
4. 4. Ondersteuning bij opzetten kleine bedrijfjes. Zo hielpen wij bv bij het bouwen / opzetten van een Naaiatelier en Landbouwgroep

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 13.619

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Fundraising en (vaste) donateurs. Organiseren van evenementen. Presentaties voor meer betrokkenheid en inkomsten. Verkoop Keniaanse artikelen. Uitgave overzicht-brochure Samenwerking Wilde Ganzen -Altijd reserve financiën voor Noodacties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 26.726

Particulieren
76%
Organisaties zonder winststreven
24%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 46.093

Overige reserves
100%