print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Kiddy Goodpills

100% veilige medicijnen voor alle kinderen.
Info Sinds 1 januari 2020

Dit willen we oplossen

De helft van de geneesmiddelen die artsen voorschrijven aan kinderen zijn niet getest op veiligheid of werkzaamheid bij kinderen. Omdat ongeschikte medicatie bij kinderen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt willen wij dat kindermedicijnen onderzocht worden.

Dit is waar we trots op zijn

In de drie jaar dat we bestaan, hebben we inmiddels 1 onderzoek gefinancierd (de Approach Studie, afronding in 2021) en hebben wij een tweede onderzoek geselecteerd dat we zullen gaan financieren in 2020.

Dit willen we bereiken
Stichting Kiddy Goodpills wil alles te weten komen wat nodig is voor veilige kindermedicatie. Uiteindelijk streven we naar 100% veilige medicijnen voor alle kinderen.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.051
  • Kosten administratie en beheer 24%
  • Wervingskosten 76%
Zo bereiken we ons doel
  1. Dit doen we enerzijds door fondsen te werven om het noodzakelijke geneesmiddelenonderzoek bij kinderen mogelijke te maken.
  2. En anderzijds door bij alle betrokkenen zoveel mogelijk aandacht voor het probleem te vragen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 0
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.024
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 58.364
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl