print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

We streven een kwalitatief hoogwaardig en ecologisch waardevol en aantrekkelijk Gelders landschap na.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

De achteruitgang van de landschapskwaliteit. Het gebrek aan goed en tijdig beheer van landschapselementen. De achteruitgang van de biodiversiteit. Het gebrek aan hoogwaardige wandelmogelijkheden in het cultuurlandschap.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben vorig jaar zo'n 270.000 bomen en struiken geplant. We onderhouden per 31 december 2021 in totaal 100 Klompenpaden in Gelderland. We ondersteunden in 2020 zo'n 8.750 Gelderse vrijwilligers en werkten samen met zo'n 2.500 Gelderse grondeigenaren.

Dit willen we bereiken
De landschapskwaliteit verbeteren. Bij te dragen aan oplossingen voor goed en tijdig beheer van landschapselementen. De biodiversiteit versterken. Klompenpaden aanleggen zodat velen wandelend kunnen genieten van het cultuurlandschap.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.643.848
  • Maatschappelijk doel 96%
  • Beheer en administratie 4%
Zo bereiken we ons doel
1. Adviezen geven aan bewoners in het buitengebied en aan bedrijven die initiatieven ontplooien in het buitengebied.
2. Suggesties doen aan provincie en gemeenten, het adviseren van grondeigenaren en het opzetten van vrijwilligersgroepen en hen faciliteren.
3. Projecten en activiteiten opstarten om de biodiversiteit te verbeteren met name gericht op gemeenten, vrijwilligers en grondeigenaren.
4. Klompenpaden (www.klompenpaden.nl) aanleggen en zorgdragen voor continuïteit en promotie van deze prachtige routes door het boerenland.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.547.975
  • Aankoop en beheer 100%
Zo komen wij aan ons geld
We ontvangen jaarlijks subsidie(s) van de provincie Gelderland en projectbijdragen en beheerbijdragen van Gelderse gemeenten. We ontvangen jaarlijks ook een bedrag van de Nationale Postcode Loterij. Deze middelen vormen de financiële basis voor de uitvoering van ons werk.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 2.760.058
  • Verkopen en overig 70%
  • Subsidies 24%
  • Loterijen 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.327.181
  • Continuïteitsreserve 87%
  • Bestemmingsreserves 13%
Medewerkers Info 23 fte
Vrijwilligers Info 8.650
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl