Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Landschapsbeheer Gelderland

We streven een kwalitatief hoogwaardig en ecologisch waardevol en aantrekkelijk Gelders landschap na.

Dit willen we oplossen

De achteruitgang van de landschapskwaliteit. Het gebrek aan goed en tijdig beheer van landschapselementen. De achteruitgang van de biodiversiteit. Het gebrek aan hoogwaardige wandelmogelijkheden in het cultuurlandschap.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben vorig jaar zo'n 270.000 bomen en struiken geplant. We onderhouden per 31 december 2021 in totaal 100 Klompenpaden in Gelderland. We ondersteunden in 2020 zo'n 8.750 Gelderse vrijwilligers en werkten samen met zo'n 2.500 Gelderse grondeigenaren.

Medewerkers
25 fte
Vrijwilligers
11.800
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

De landschapskwaliteit verbeteren. Bij te dragen aan oplossingen voor goed en tijdig beheer van landschapselementen. De biodiversiteit versterken. Klompenpaden aanleggen zodat velen wandelend kunnen genieten van het cultuurlandschap.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.613.527

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Adviezen geven aan bewoners in het buitengebied en aan bedrijven die initiatieven ontplooien in het buitengebied.
2. Suggesties doen aan provincie en gemeenten, het adviseren van grondeigenaren en het opzetten van vrijwilligersgroepen en hen faciliteren.
3. Projecten en activiteiten opstarten om de biodiversiteit te verbeteren met name gericht op gemeenten, vrijwilligers en grondeigenaren.
4. Klompenpaden (www.klompenpaden.nl) aanleggen en zorgdragen voor continuïteit en promotie van deze prachtige routes door het boerenland.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.493.852

Aankoop en beheer
100%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen jaarlijks subsidie(s) van de provincie Gelderland en projectbijdragen en beheerbijdragen van Gelderse gemeenten. We ontvangen jaarlijks ook een bedrag van de Nationale Postcode Loterij. Deze middelen vormen de financiële basis voor de uitvoering van ons werk.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.610.401

Verkopen en overig
61%
Subsidies
32%
Loterijen
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.324.484

Continuïteitsreserve
87%
Bestemmingsreserves
13%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?