print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Landschapsbeheer Gelderland

We streven een kwalitatief hoogwaardig en ecologisch waardevol en aantrekkelijk Gelders landschap na.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

De achteruitgang van de landschapskwaliteit. Het gebrek aan goed en tijdig beheer van landschapselementen. De achteruitgang van de biodiversiteit. Het gebrek aan hoogwaardige wandelmogelijkheden in het cultuurlandschap.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben vorig jaar meer dan 100.000 bomen en struiken geplant. We onderhouden per 1 januari 2019 in totaal 82 Klompenpaden in Gelderland. We ondersteunden in 2018 meer dan 10.000 Gelderse vrijwilligers en werkten samen met zo'n 2.500 Gelderse grondeigenaren.

Dit willen we bereiken
De landschapskwaliteit verbeteren.
Bij te dragen aan oplossingen voor goed en tijdig beheer van landschapselementen.
De biodiversiteit versterken.
Klompenpaden aanleggen zodat velen wandelend kunnen genieten van het cultuurlandschap.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.126.710
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Adviezen geven aan bewoners in het buitengebied en aan bedrijven die initiatieven ontplooien in het buitengebied.
 2. Suggesties doen aan provincie en gemeenten, het adviseren van grondeigenaren en het opzetten van vrijwilligersgroepen en hen faciliteren.
 3. Projecten en activiteiten opstarten om de biodiversiteit te verbeteren met name gericht op gemeenten, vrijwilligers en grondeigenaren.
 4. Klompenpaden (www.klompenpaden.nl) aanleggen en zorgdragen voor continuïteit en promotie van deze prachtige routes door het boerenland.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.030.462
 • Aankoop en beheer 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.347.057
 • Loterijen 8%
 • Subsidies 16%
 • Overig 76%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.120.528
 • Continuïteitsreserve 90% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 10% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 19 fte
Vrijwilligers 10.800
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl