Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Liox

Het bewustzijn van kunst en cultuur in de maatschappij stimuleren en de verbinding daartussen versterken.

Dit willen we oplossen

Een tekort aan algemene interesse in kunst en cultuur van de Nederlandse samenleving. Deze kunst en cultuur bestaat voornamelijk uit erfgoed, beeldende kunst en kunstwerken.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Liox is trots op het kunnen bijdragen aan een verhoogde affiniteit met kunst & cultuur voor diverse bevolkingsgroepen, zoals studenten en mensen met een beperking.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2021

Dit willen we bereiken

Een vergroot bewustzijn en interesse in kunst en cultuur door de Nederlandse samenleving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.824

Beheer en administratie
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Via het organiseren van evenementen in culturele ANBI's (www.stichtingliox.nl)
2. Door het functioneren als verbindende partij tussen doelgroepen en de cultuursector.
3. Door het verstrekken van informatieve pakketten over kunst en cultuur van culturele instellingen aan doelgroepen.
4. Door mensen die zich inzetten voor en met stichting Liox te verbinden om zich aan te sluiten bij de missie (studenten, vrijwilligers, etc.)

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

Door het werven van gelden (Beleidsplan hoofdstuk 7)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.824

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 0