Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Maatschappelijke Opvang & Ontmoeting Lichtpunt

Het in stand houden van een opvang voor mensen die om welke reden dan ook dakloos zijn geworden

Dit willen we oplossen

De vraag naar ( tijdelijk) onderdak en opvang van mensen( in nood).

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn een bijzondere organisatie, 40 jaar jong, met een mooie missie vanuit een christelijke levensovertuiging op een stevig fundament met de hulp van ( organisatiebreed) ruim 100 vrijwilligers

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 februari 2021

Dit willen we bereiken

De activiteiten zijn gericht om hulp en ontmoeting te bieden aan mensen die dat nodig hebben

Dit gaven we uit in 2021

€ 557.317

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
16%

Zo bereiken we ons doel

1. Naast de opvangboerderij is er een grote kringloopwinkel, De daarin gerealiseerde middelen komen ten gunste van de Opvang en Ontmoeting
2. Wij hebben inmiddels de beschikking over 34 mooie appartementen, volledig ingericht, waar we mensen op kunnen vangen en begeleiden.
3. Door de inzet van vele vrijwilligers zijn we in staat méér voor onze cliënten te kunnen betekenen.
4. We bieden diverse mogelijkheden van dagbesteding

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 469.440

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Opbrengst Kringloopwinkel, giften en legaten en gemeenten (WMO) en zorgkantoorr (WLZ)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 562.547

Verkopen en overig
74%
Organisaties zonder winststreven
20%
Particulieren
4%
Subsidies
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 137.012

Overige reserves
66%
Bestemmingsfondsen
34%