print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Mariniers Ziekenboeg

VERBONDENHEID-KRACHT-TOEWIJDING-NAZORG
Info Sinds 1 december 2020

Dit willen we oplossen

Om onze doelstellingen te bereiken zetten wij ons dagelijks in voor oud-mariniers en hun gezinsleden die om welke reden dan ook niet vanzelfsprekend meer mee kunnen doen in de samenleving. Zo proberen wij de onderlinge saamhorigheid te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

VERBONDENHEID – KRACHT – TOEWIJDING – NAZORG Deze kernwaardes zijn de basis waarvoor wij staan als mariniers en vormen de pijlers van de identiteit van Stichting Mariniers Ziekenboeg

Dit willen we bereiken
Continueren en versterken van onze huidige activiteiten. Zichtbaar maken van het maatschappelijk belang naar binnen en naar buiten. Het creëren van een aantrekkelijk omgeving voor de sponsors met een inhoudelijk- en financieel. Het verbeteren van de onderlinge saamhorigheid.
Dit gaven we uit in 2020 € 25.674
  • Maatschappelijk doel 92%
  • Beheer en administratie 5%
  • Werving 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Om ons vrijwillig en belangeloos in te zetten voor onze doelgroep.
2. Met onze uitvaart teams beschikbaar te zijn om uitvaarten van oud-mariniers te begeleiden naar hun laatste rustplaats.
3. Saamhorigheid
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 23.553
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
De inkomsten komen voort uit donatie verzoeken op de sociale media, de verkoop van spullen uit de webshop, donaties n.a.v. uitvaarten, donatie vanuit het Korps Mariniers n.a.v. de verkoop van de Mariniers kalender 2021. Ook is er zicht uit donaties uit fondsen en giften.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 20.309
  • Particulieren 95%
  • Verkopen en overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 20.494
  • Overige reserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 150
Sector Welzijn
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl