Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Mariniers Ziekenboeg

VERBONDENHEID-KRACHT-TOEWIJDING-NAZORG

Dit willen we oplossen

Om onze doelstellingen te bereiken zetten wij ons dagelijks in voor oud-mariniers en hun gezinsleden die om welke reden dan ook niet vanzelfsprekend meer mee kunnen doen in de samenleving. Zo proberen wij de onderlinge saamhorigheid te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

VERBONDENHEID – KRACHT – TOEWIJDING – NAZORG Deze kernwaardes zijn basis waarvoor wij staan als mariniers en vormen de pijlers van de identiteit van Stichting Mariniers Ziekenboeg

Medewerkers
0
Vrijwilligers
150
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2020

Dit willen we bereiken

Continueren en versterken van onze huidige activiteiten. Zichtbaar maken van het maatschappelijk belang naar binnen en naar buiten. Het creëren van een aantrekkelijk omgeving voor de sponsors met een inhoudelijk- en financieel. Het verbeteren van de onderlinge saamhorigheid.

Dit gaven we uit in 2021

€ 22.617

Maatschappelijk doel
85%
Werving
9%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Om ons vrijwillig en belangeloos in te zetten voor onze doelgroep.
2. Met onze uitvaart teams beschikbaar te zijn om uitvaarten van oud-mariniers te begeleiden naar hun laatste rustplaats.
3. Saamhorigheid

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 19.335

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De inkomsten komen voort uit donatie verzoeken op de sociale media, de verkoop van spullen uit de webshop, donaties n.a.v. uitvaarten, donatie vanuit het Korps Mariniers n.a.v. de verkoop van de Mariniers kalender 2021. Ook is er zicht uit donaties uit fondsen en giften.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 35.652

Particulieren
97%
Verkopen en overig
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 36.229

Overige reserves
100%