Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Muziekspeelplaats

Ons doel is dat kinderen in de buurt met muziek kunnen spelen, zoals ze ook naar een sportveldje kunnen gaan.

Dit willen we oplossen

Ieder kind moet in aanraking kunnen komen met muziek. Veel kinderen zijn niet bekend met hoe je samen muziek kunt maken of een instrument kunt bespelen. St. Muziekspeelplaats heeft de ambitie om muziek voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken op een veilige locatie.

Dit is waar we trots op zijn

Een eerste pilot in Den Haag is zeer succesvol gebleken en heeft het bestuur van St. Muziekspeelplaats doen bewegen dit succesvolle concept verder toe te willen passen in andere delen van Nederland. Wij voelen ons gesterkt in ons plan omdat muziek dé universele taal is!

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2021

Dit willen we bereiken

Zo veel mogelijk kinderen en jong volwassenen in de leeftijd tot 21 jaar in aanraking laten komen met muziek, ook wanneer daar bijvoorbeeld geen geld voor is of wanneer een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking kinderen blokkeert muziek te maken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 7.968

Beheer en administratie
75%
Werving
25%

Zo bereiken we ons doel

1. Prominente buurtbewoners te inspireren zich te ontwikkelen tot muzikale leiders ('boegbeelden' genaamd).
2. De boegbeelden deskundig op te leiden onder meer op muzikaal, pedagogisch en organisatorisch vlak.
3. De boegbeelden de nodige middelen en ondersteuning te bieden om een muziekspeelplaats op te zetten, in te richten en te onderhouden
4. Alle overige denkbare handelingen welke het doel van de stichting ten goede komen en binnen de mogelijkheden van de stichting liggen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

Via donateurs, fondsen en gemeentes.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 10.501

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ -1.269

ContinuĂŻteitsreserve
- 100%