Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Nepal

Onderwijs is de weg naar ontwikkeling en emancipatie. Gezondheid en economische zelfstandigheid zijn voorwaarden die wij mede ondersteunen.

Dit willen we oplossen

Het ontbreken van mogelijkheden tot scholing voor kinderen uit kansarme lagen van de bevolking. Het ontbreken van ontwikkelingsmogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Het ontbreken van bewustzijn op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Dit is waar we trots op zijn

De 220 projecten die we sinds 1993 o.a. in samenwerking met Wilde Ganzen en de Nepal Trust uitvoeren en waarvan er 180 voltooid zijn.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nepal

Sinds 1 november 2011

Dit willen we bereiken

Het bouwen, dan wel renoveren van scholen in rurale omgevingen, inclusief leraren en leermiddelen. Het aanbieden van financiële middelen om scholing te bekostigen. Het betalen van kleinschalige projecten. Het geven van opleidingen op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Dit gaven we uit in 2021

€ 133.016

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
5%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Financiering totale projecten.
2. Aanbieden beurzen.
3. Doneren startkapitaal.
4. Little Doctors opleiding.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 124.968

(Directe) dienst- en hulpverlening
53%
Educatie, opleidingen en cursussen
47%

Zo komen wij aan ons geld

Wij vragen donaties aan particulieren en organisaties die ons soort doelen steunen. Dit door direct aanschrijven, website en Facebook.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 117.763

Organisaties zonder winststreven
79%
Particulieren
18%
Bedrijven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 74.318

Bestemmingsreserves
82%
Overige reserves
18%
Bestemmingsfondsen
0%