print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Opkikker

Gezinnen met een ziek kind van kracht voorzien, door hen de ontspanning te bieden die zij op dat moment hard nodig hebben.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Gezinnen met een ziek kind weer van kracht voorzien, door de zorgen van ieder gezinslid naar de achtergrond te laten verdwijnen en hen de ontspanning te bieden die zij op dat moment hard nodig hebben. Dit doen wij door het organiseren van Opkikkerdagen en het ambassadeurschap.

Dit is waar we trots op zijn

Onze kind ambassadeurs, die zich belangeloos inzetten voor hun (zieke) lotgenoten. Door middel van het ambassadeurschap groeien zij in hun zelfvertrouwen en voelen zij zich een onderdeel van een community. Met als uitgangspunt: de transformatie van patiënt naar ambassadeur.

Dit willen we bereiken
Stichting Opkikker wil zich graag zo breed mogelijk inzetten voor de maatschappij en gezinnen die binnen haar doelstelling vallen. Ook wil zij graag haar doelstelling uitbreiden en samenwerking aangaan met zoveel mogelijk andere goede doelen.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.298.255
 • Maatschappelijk doel 64%
 • Wervingskosten 25%
 • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
 1. Voor de aanmeldingen van de gezinnen samenwerken met 95 ziekenhuizen en instellingen in Nederland, waaronder alle academische ziekenhuizen.
 2. Onderzoeken waar verwijzing mogelijk is.
 3. Onderzoeken waar samenwerking mogelijk is met andere stichtingen.
 4. Onderzoeken wat de behoefte is van de doelgroep en onderzoeken of de stichting hierin breder kan ondersteunen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.480.901
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.472.912
 • Particulieren 45%
 • Bedrijven 48%
 • Loterijen 6%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 847.348
 • Continuïteitsreserve 84% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 14% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 2% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 13 fte
Vrijwilligers 323
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl