Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Remote School Papua

Het onderwijs voor kinderen van de 275 Papua volkeren in afgelegen gebieden in Papua en West-Papua, Indonesië, verbeteren en ondersteunen.

Dit willen we oplossen

De bedreiging van inheemse culturen en talen in Papua en West-Papua Indonesië. Wij beschermen deze via het ondersteunen van onderwijs, o.a. middels meertalige, moedertaalgebaseerde leermethoden, onderwijsvernieuwing met digitale - en solartechnologie en het delen van kennis.

Dit is waar we trots op zijn

Reeds zeven afgelegen scholen zijn voorzien van meertalige moedertaalgebaseerde lesmethoden in boekvorm, digitale vorm, tablets en zonnepanelen. We beschikken over een sterk netwerk ter plekke en leveren en installeren deze middelen veelal zelf, tegen minimale overheadkosten.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Indonesië en Nederland

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we bereiken

De overleving en duurzame ontwikkeling van álle inheemse Papua-volkeren en hun inheemse talen en culturen via kennis en geletterdheid op basis van meertalig moedertaalgebaseerd onderwijs. Daarnaast willen we kennis over Papua culturen en volkeren verspreiden in Nederland.

Dit gaven we uit in 2021

€ 486

Beheer en administratie
94%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Curriculumontwikkeling van meertalig onderwijs in afgelegen gebieden in (West-) Papua in boekvorm, digitaal en middels educatieve apps.
2. Via de levering en installatie van digitale leermiddelen in de vorm van tablets en solarchargers, aangezien boeken te zwaar en te duur zijn.
3. Via de ontwikkeling van onderwijsapps gericht op taalverwerving van Bahasa Indonesia, geïnstalleerd op tablets in "off grid" gebieden.
4. Ontwikkeling van onderwijsmateriaal voor het middelbaar onderwijs t.b.v. verspreiding van kennis in Nederland over West-Papua.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

Via donateurs, inzamelingsacties, workshops, andere goede doelen en fondsenwerving. Reiskosten naar Papua voor installatie en monitoring voor en door het stichtingsbestuur worden uit eigen zak betaald.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 892

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 12.736

Bestemmingsreserves
100%