print PDF
CBF Erkenningspaspoort

stichting Rhiza

Building strong communities
Info Sinds 1 december 2018

Dit willen we oplossen

Het is onze visie dat extreme armoede moet worden uitgebannen. Dit is samen met discriminatie een groot onrecht. Het leidt tot drugs en alcoholgebruik, tienerzwangerschappen en criminaliteit. Stichting Rhiza heeft als doel het ontwikkelen van zelfredzame leefgemeenschappen

Dit is waar we trots op zijn

De mate waarin we in staat zijn geweest om zelfredzaamheid te realiseren bij onze doelgroep. Het is voor ons heel belangrijk om onze projecten op termijn vrij van externe financieren en begeleiding vanuit de stichting op te leveren aan de gemeenschap.

Dit willen we bereiken
Op termijn kunnen gemeenschappen er na onze projecten zelf voor zorgen dat
in alle basisbehoeften voorzien kan worden en ieder kind goed onderwijs krijgt.
Iedereen heeft dan toegang tot gezondheidszorg en hierdoor verdwijnen armoede en
de nadelige gevolgen hiervan.

Dit gaven we uit in 2017 € 140.701
  • Maatschappelijk doel 99%
  • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
  1. Projecten Zuid-Afrika t.b.v. medische klinieken, scholen, skills academy en business hubs en implementeren met de Rhiza Cycle
  2. Projecten Ghana t.b.v. medische klinieken, scholen, skills academy en business hubs en implementeren met de Rhiza Cycle
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 139.463
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 150.047
  • Particulieren 9%
  • Bedrijven 64%
  • Organisaties zonder winststreven 27%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 20.558
  • Bestemmingsreserves 99% Bestemming door het bestuur bepaald.
  • Overige reserves 1% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 3
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Ghana en Zuid-Afrika
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl