Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


stichting Rhiza

Building strong communities

Dit willen we oplossen

Het is onze visie dat extreme armoede moet worden uitgebannen. Dit is samen met discriminatie een groot onrecht. Het leidt tot drugs en alcoholgebruik, tienerzwangerschappen en criminaliteit. Stichting Rhiza heeft als doel het ontwikkelen van zelfredzame leefgemeenschappen

Dit is waar we trots op zijn

De mate waarin we in staat zijn om zelfredzaamheid te realiseren bij onze doelgroep. Het is voor ons heel belangrijk om onze projecten op termijn vrij van externe financieren en begeleiding vanuit de stichting op te leveren aan de gemeenschap.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
5
Doelgroepen
Actief in
Zuid-Afrika

Sinds 1 december 2018

Dit willen we bereiken

Op termijn kunnen gemeenschappen er na onze projecten zelf voor zorgen dat in alle basisbehoeften voorzien kan worden en ieder kind goed onderwijs krijgt. Iedereen heeft dan toegang tot gezondheidszorg en hierdoor verdwijnen armoede en de nadelige gevolgen hiervan.

Dit gaven we uit in 2021

€ 429.885

Maatschappelijk doel
99%
Werving
1%
Beheer en administratie
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Versterken van Zuid-Afrikaanse kleuterscholen via renovatie, training en ondersteuning in het berkrijgen van overheidssubsidie
2. Verhogen van de toegankelijkheid van betaalbare gezondheidszorg in Zuid-Afrikaanse townships via medische klinieken
3. Bieden van kansen voor achtergestelde Zuid-Afrikaanse jongeren via samenwerkingen met ondernemingen en het bieden van beroepsopleidingen
4. Starten van sociale ondernemingen in Zuid-Afrika gericht op IT (verschillende specialisaties), Fashion & Design en landbouw.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 423.807

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We doen aanvragen bij vermogensfondsen en ontvangen bijdragen van particulieren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 403.369

Organisaties zonder winststreven
95%
Particulieren
3%
Bedrijven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 23.108

Bestemmingsreserves
85%
Overige reserves
15%