Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Rotterdams Milieucentrum

Een milieuvriendelijke, duurzame en leefbare stad.

Dit willen we oplossen

Klimaatadaptatie Energietransitie en de energiearmoede Biodiversiteit en vergroening Circulair

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op: de DakAkker met het Slimdak. Een van de grootste dakboerderijen in Europa! De Parkenmaand met (in 2021) 140+ activiteiten georganiseerd door vrijwilligers en de vele milieucoaches die wij (sinds 2010) hebben opgeleid en het composteren met de Buurtwormenhotels.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 mei 2022

Dit willen we bereiken

Dit gaven we uit in 2021

€ 460.221

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
12%

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 404.632

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 410.839

Subsidies
76%
Loterijen
11%
Verkopen en overig
11%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 63.936

Continuïteitsreserve
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?